»Tagasi avalehele
»Võistlus
»Võistluse seosed
»Võistluse dokumendid

In English

Võistlus - Kaitslik autojuht - Pärnu

abi

Pärnu võistlusele registreerunud osalejad
A. 16-25 aastased kaasaarvatud piiratud juhtimisõigusega isikud „piimakatega” (sündinud aastatel
1985-1994)
 1. Egon Kaur
 2. Kauri Kuusk
 3. Marko Vaiksalu
 4. Kädi Spiegelberg
 5. Sten Benström
 6. Lauri Viik
 7. Ingrid Vaino
 8. Siim Viin
 9. Martin Veltmann
 10. Ervin Karu
 11. Raigo Nukk
 12. Kristjan Teearu

B. 26-54 aastased (sündinud aastatel 1956-1984)

 1. Tavo Paukson
 2. Mati Viin
 3. Margus Noppel
 4. Raiko Kaustel
 5. Roland Moritz
 6. Ülar Härm
 7. Hannes Kangur
 8. Andres Lillemets
 9. Toomas Husu
 10. Janek Põldots
 11. Kaido Laurits
 12. Koit Künnapuu
 13. Veiko Lank

C. 55 aastat ja vanemad (sündinud aastal 1954 või varem) 


Eesti autospordi liit (EAL) ja Eesti autokoolide liit (EAKL) ühinesid 2009 aastal Euroopa liiklusohutuse hartaga, mille eesmärk on vähendada aastaks 2010 Euroopas liiklusõnnetuses hukkunute arvu 50 000-lt inimeselt 25000-ni. Selle ambitsioonika eesmärgi saavutamiseks on üle 1400 organisatsiooni andnud oma panuse – võttes kohustusi, mis aitavad kaasa eesmärgi täitumisele.
 
Oma panuse soovivad anda nii EAL kui ka EAKL. EAL asus otsima koostööpartnerit, kes oleks autospordi liidu toel valmis läbi viima vigursõiduvõistlusi, EAKL aga oli juba 2009. aasta sügiseks valmistanud ette võistlusformaadi, mis sobis ülihästi eesmärgi elluviimiseks.
 
Autokoolide liit ja autospordi liit korraldavad 2010. aasta kevadel „Kaitsliku Autojuhi” kampaania, mille kaudu teavitatakse inimesi kaitsliku juhtimisviisi tähtsusest ning autojuhid saavad oma oskusi proovida võistlustel.
 
Kaitslik juhtimisviis on autojuhi oskus näha enda ümber toimuvat ning võime ennetada liiklusõnnetusi, arvestades seejuures teiste juhtide võimalikke vigu ja ilmastikutingimusi. Kaitsliku juhtimise põhireeglid on: „Ole tähelepanelik”, „Ära ületa kiirust”, „Ole paindlik” ja „Ära ole kindel teistes juhtides”.
 
„Kaitsliku Autojuhi” kampaania võistlus on mõeldud kõigile autojuhtidele, kes soovivad proovile panna oma sõiduoskust kaitsliku juhtimise põhimõtetest lähtuvalt. Eesti neljas regioonis korraldatav võistlus tipneb finaalvõistlusega, kus iga regiooni paremad selgitavad omavahel välja Eesti „Kaitsliku Autojuhi 2010”. Selleks tuleb sooritada edukalt 30-st küsimusest koosnev teooriatest ning täpsussõit.
 
„Kaitsliku Autojuhi” võistlusest saavad osa võtta autojuhid, kellel puuduvad raskemad rikkumised liikluses. Välistatud on roolijoodikud ning selliste rikkumistega autojuhid, mille tõttu on ette nähtud juhtimisõiguse peatamine.