»Tagasi avalehele
»Võistlus

In English

Võistlus - Kaitslik autojuht - Rakvere

abi

 Rakvere võistlusele registreerunud osalejad
A. 16-25 aastased kaasaarvatud piiratud juhtimisõigusega isikud „piimakatega” (sündinud aastatel
1985-1994)
  1.  Robert Luts
  2. Tarvi Tuisk
  3. Meelis Saun
B. 26-54 aastased (sündinud aastatel 1955-1984)
  1. Tavo Paukson
  2. Heiki Luts
  3. Janar Janno
  4. Ain Võhma
  5. Mille Sang
C. 55 aastat ja vanemad (sündinud aastal 1954 või varem)
  1. Boris Ermakov


VÕISTLUSJUHEND


Eesti autospordi liit (EAL) ja Eesti autokoolide liit (EAKL) ühinesid 2009 aastal Euroopa liiklusohutuse hartaga, mille eesmärk on vähendada aastaks 2010 Euroopas liiklusõnnetuses hukkunute arvu 50 000-lt inimeselt 25000-ni. Selle ambitsioonika eesmärgi saavutamiseks on üle 1400 organisatsiooni andnud oma panuse – võttes kohustusi, mis aitavad kaasa eesmärgi täitumisele.
 
Oma panuse soovivad anda nii EAL kui ka EAKL. EAL asus otsima koostööpartnerit, kes oleks autospordi liidu toel valmis läbi viima vigursõiduvõistlusi, EAKL aga oli juba 2009. aasta sügiseks valmistanud ette võistlusformaadi, mis sobis ülihästi eesmärgi elluviimiseks.
 
Autokoolide liit ja autospordi liit korraldavad 2010. aasta kevadel „Kaitsliku Autojuhi” kampaania, mille kaudu teavitatakse inimesi kaitsliku juhtimisviisi tähtsusest ning autojuhid saavad oma oskusi proovida võistlustel.
 
Kaitslik juhtimisviis on autojuhi oskus näha enda ümber toimuvat ning võime ennetada liiklusõnnetusi, arvestades seejuures teiste juhtide võimalikke vigu ja ilmastikutingimusi. Kaitsliku juhtimise põhireeglid on: „Ole tähelepanelik”, „Ära ületa kiirust”, „Ole paindlik” ja „Ära ole kindel teistes juhtides”.
 
„Kaitsliku Autojuhi” kampaania võistlus on mõeldud kõigile autojuhtidele, kes soovivad proovile panna oma sõiduoskust kaitsliku juhtimise põhimõtetest lähtuvalt. Eesti neljas regioonis korraldatav võistlus tipneb finaalvõistlusega, kus iga regiooni paremad selgitavad omavahel välja Eesti „Kaitsliku Autojuhi 2010”. Selleks tuleb sooritada edukalt 30-st küsimusest koosnev teooriatest ning täpsussõit.
 
„Kaitsliku Autojuhi” võistlusest saavad osa võtta autojuhid, kellel puuduvad raskemad rikkumised liikluses. Välistatud on roolijoodikud ning selliste rikkumistega autojuhid, mille tõttu on ette nähtud juhtimisõiguse peatamine.