»Tagasi avalehele
»Võistlus
»Võistluse seosed
»Võistluse dokumendid

In English

Võistlus - Superkrossi I etapp, Valgeranna


Võistlusjuhend

2013. a. Superkrossi karikavõistluste I etapp Audi Pärnu auhindadele

 

Pühapäeval, 20. jaanuaril 2013. a.
Valgerand, Audru, Pärnumaa

Registreeritud EAL-s nr. 5/RK

1. Võistluse aeg, koht.
1.1. Võistlus toimub 20.01.2013. a., Valgerand, Audru, Pärnumaa
1.2. Võistluse ajakava

Esmaspäev, 07. jaanuaril 2013. a. - avaldatakse võistluste juhend ja algab osavõtjate eelregistreerimine veebilehel www.superkross.ee
Neljapäeval, 17. jaanuaril 2013. a. kell 17.00 - lõpeb osavõtjate eelregistreerimine alandatud osavõtumaksuga.
Pühapäeval, 20. jaanuaril 2013. a.
08.00-10.00 – registreerimine
08.15-10.15 – tehniline kontroll
10.15-10.30 – võistlejate koosolek
10.30-11.30 – treeningsõidud
11.30 – eelsõidud
12.30 – võistlussõidud

Võistluste täpne ajakava, eelsõitude koosseisud ja info ametlikul teadetetahvlil (ATT).

2. Korraldaja, ametnikud
2.1. Korraldaja MTÜ Erki Sport.
Korraldaja aadress: Kahva tee 1, Papsaare Audru v. Pärnu maakond
2.2. Võistluse ametnikud

Võistluse direktor: Peeter Raudsepp
Võistluse juht: Erko Eriste
Peaajamõõtja: TH
Tehniline kontroll: Marko Luhaoja
Võistluste sekretär: Maris Mandre
Kommentaator: Joel Kukk

2.3. Võistluste info
Eiki Eriste, tel 51 54 591
Peeter Raudsepp  53 977 944
www.superkross.ee
www.autosport.ee

3. Rada
Võistlusraja pikkus: 1100 m, laius: 14 -20 m (ovaal)
Treening- ja võistlussõidud peetakse vastupäeva.
Rajakate: jää, lumi.

4. Arvestusklassid
4.1. Noored  12-17 aastat, 2WD kuni 1600 cm³, SKV
4.2. 2WD kuni 2000 cm³, SKV
4.3. Classic RWD kuni 2000 cm³, SKV
4.4. 2WD vabaklass, SKV
4.5. 4WD, SKV
4.6. Rahvakrossi klass, SKV
4.7. Volga, Erki Sport KV
4.8. Külgvankritega krossimootorrattad, Eesti KV
4.9. Krosskart, Eesti KV

5. Üldkorraldus, autode tehnilised tingimused
Võistlused viiakse läbi vastavalt FIA rahvusvahelise spordikoodeksiga, EAL võistlusmäärustikuga, 2013. a. Superkrossi karikavõistluste üldjuhendiga, Rahvakrossi võistluste korraldamise üldalustega ja  käesoleva võistlusjuhendiga.
Võistlusautod peavad vastama SKV kehtivatele tehnilistele tingimustele.
Rehvidest on lubatud kasutada vaid Master Nordic 2  tüüpi rehve. Rehvi igas mustri klotsis võib olla 1 kuni 13.2 mm pikkune ja 2.5 mm läbimõõduga kõvasulamist südamikuga naast. Rehvimustrit võib lõigata. Naelte liimimine on lubatud. Naela kõvasulamist osa ristlõike profiil on vaba.
Volga klassis peavad autod vastama Dzintara Volga tehnilistele tingimustele. Lubatud on kasutada vaid ilma naastudeta lamellrehve. Rehvide mõõt on vaba.
Krosskartide klassis peavad autod ja rehvid vastama Krosskardi tehnilistele tingimustele.

6. Osavõtjad, osavõtumaksud
6.1. Võistlustest osavõtjad peavad esitama:

Täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse;
EAL-i võistlejalitsentsi (Rahvakrossi klassis võistleja kaardi);
EAL-i registreerijalitsentsi;
EAL-i auto tehnilise kaardi (ei kehti Rahvakrossi puhul).

6.2. Stardimaksud

Noored                 30€
Rahvakross          30€
Volga                     30€
2WD                      60€
Classic RWD        60€
Vabaklass 2WD  60€
4WD                      60€

Kohapeal registreerudes lisandub stardimaksule 20€.
*Klassides Volga, Külgvankriga krossimootorrattad ja Krosskart saab registreeruda ja stardimaksu tasuda vaid kohapeal, lisatasu ei lisandu.

NB! Võistleja loetakse eelregistreerunuks registreerimisankeedi täitmisel SKV veebilehel  www.superkross.ee ja raha laekumisel korraldaja arvelduskontole võistlusele eelnevaks päevaks (mõlemad tingimused peavad olema täidetud). Vaid registreerimisankeedi täitmisel ei oma võistleja õigust saada starti alandatud osavõtutasuga.

MTÜ Erki Sport 10022030073004 SEB
Meeskonna registreerimine toimub vastavalt SKV 2013 Üldjuhendile.

7. Võistluste käik
7.1. Võistlused peetakse vastavalt EAL Kiirusalade Võistlusmäärustikule autokrossi reeglite järgi.
7.2. Toimub ajasõit 1 ring ja kaks poolfinaalsõitu 7 ringi ning finaalsõit 9 ringi. Stardipaigutus 2-3-2-3-2.
7.2. Ajasõitude koosseisud loositakse, korraga lubatakse rajale kuni 5 võistlejat. Sõidetakse üks ring soojenduseks ja  1 ring aja peale. Aegade alusel määratakse stardijärjekord esimesse poolfinaalsõitu,
Aegade võrdsuse korral saab parema koha hiljem startinud võistleja. Poolfinaali võitja saab 1 punkti, teine 2 jne.
7.3. Teise poolfinaalsõidu stardijärjekord määratakse  vastavalt esimese finaalsõidu finišiprotokollile.
7.4. Poolfinaalides saadud punktid summeeritakse. Väiksema punktisumma saavutanud võistleja valib finaalis stardikoha esimesena jne. Punktide võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel on parem tulemus (koht) teises poolfinaalis.
Valestardi korral võistlussõit peatatakse, sama võistleja poolt teistkordsel rikkumisel võistleja eemaldatakse sõidust.
Superfinaal toimub vastavalt Superkrossi karikavõistluste üldjuhendile, stardikohad loositakse. Superfinaali distantsi pikkus 5 ringi.

8. Kinnine parkla. Protestid
8.1. Pärast oma masinaklassi viimast sõitu või superfinaali on kinnine parkla kohustuslik kõigile võistlejatele.
8.2. Protestide esitamise aeg on 15 min pärast tulemuste avaldamist ametlikul teadetetahvlil. Protesti kautsjon 50 EUR, auto lahtivõtmine 200 EUR.
8.3. Autod vabastatakse parklast pärast autasustamist võistluste juhi vastavasisulise korraldusega.

9. Tulemused
9.1. Tulemused kinnitatakse vastavalt finišiprotokollidele.
9.2. SKV punktid:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

20

17

15

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Iga klassi ajasõidu võitja saab ühe lisapunkti.

10. Autasustamine
10.1. Klassi kolme parimat autasustatakse karikatega.
10.2. Superfinaali võitjat autasustatakse rändkarikaga.
10.3. Parima meeskonna  nelja parimat autasustatakse medalitega (registreeritakse mandaadis).
10.4. Eriauhinnad.

11. Kindlustus. Vastutus
Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja ega EAL vastust ei kanna. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal.

12. Võistlusautode parkla
Võistlusautode parklasse lubatakse iga võistlusauto kohta üks tehnilise abi auto ja teenindav personal (võistleja, esindaja ja  2 mehaanikut).