»Back to the system
»Competition
»Connected competitions and series
»Documents

Eesti keeles

Competition - Superkrossi VI etapp, auto24ring, Audru


Võistlusjuhend

2013. a. Superkrossi karikavõistluste VI etapp Auhinnapood auhindadele

Erki Sport KV  VAZ, Volga klassile

Pühapäeval, 09. juunil  2013. a
auto24ring, Audru, Pärnumaa

Registreeritud EAL-s nr.   37/RK

1. Võistluse aeg, koht
1.1. Võistlus toimub 09.06.2013. a   auto24ring, Audru, Pärnumaa
1.2. Võistluse ajakava

Reedel, 24. mail 2013. a – avaldatakse võistluste juhend ja algab osavõtjate eelregisreerimine veebilehel  www.superkross.ee
Neljapäev, 06. juunil 2013. a kell 17.00 – lõpeb osavõtjate eelregistreerimine alandatud osavõtumaksuga
Pühapäev, 09. juunil 2013. a.
08.00-10.00 – registreerimine
08.15-10.15 – tehniline kontroll
10.15-10.30 – võistlejate koosolek
10.30 – treeningsõidud
12.00 – võistlussõidud

Võistluste täpne ajakava, eelsõitude koosseisud ja info ametlikul teadetetahvlil (ATT).

2. Korraldaja, ametnikud
2.1. Korraldaja MTÜ Erki Sport 
Korraldaja aadress: Kahva tee 1, Papsaare Audru v. Pärnu maakond
2.2. Võistluse ametnikud

Võistluse direktor: Eiki Eriste
Võistluse juht: Peeter Raudsepp
Peaajamõõtja: Asper Lepik
Tehniline kontroll: Marko Luhaoja
Võistluste sekretär: Maris Mandre
Kommentaator: Joel Kukk

2.3. Võistluste info
Eiki Eriste, tel 51 54 591
www.superkross.ee
www.autosport.ee

3. Rada
Võistlusraja pikkus: 3170 m  laius: 12 m
Treening- ja võistlussõidud peetakse vastupäeva.
Rajakate: asfalt.

4. Arvestusklassid
4.1. Noored  12-17 aastat, 2WD kuni 1600 cm³,  BMW ,  SKV
4.2. 2WD kuni 2000 cm³, SKV
4.3. Classic RWD kuni 2000 cm³, SKV
4.4. 2WD vabaklass, SKV
4.5. 4WD, SKV
4.6. Rahvakross, SKV
4.7. VAZ (standart), Erki Sport KV
4.8. Volga, Erki Sport KV                                                                                                                                                                                        

5. Üldkorraldus, autode tehnilised tingimused
Võistlused viiakse läbi vastavalt FIA rahvusvahelise spordikoodeksiga, EAL võistlusmäärustikuga, 2013. a. Superkrossi karikavõistluste üldjuhendiga, Rahvakrossi võistluste korraldamise üldalustega ja  käesoleva võistlusjuhendiga.
Võistlusautod peavad vastama SKV 2013. aasta tehnilistele tingimustele. Volga klassis osalevad autod peavad vastama „Merevaigust Ringi“ Volga tehnilistele tingimustele. VAZ klassi autod peavad vastama „VAZ Tušš“ tehnilistele tingimustele.
SKV arvestusklassides on lubatud kasutada vaid Kumho Ecsta MX KU15 195/50-15 rehve. Rehvimustri lõikamine on keelatud.

6. Osavõtjad, osavõtumaksud
6.1. Võistlustest osavõtjad peavad esitama:

täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse
EAL-i võistlejalitsentsi (Rahvakrossi klassis võistleja kaardi)
EAL-i registreerijalitsentsi
EAL-i auto tehnilise kaardi (ei kehti Rahvakrossi puhul)

6.2. Stardimaks

               Eelregistreerimisel     Kohapeal
VAZ, Volga           30€                        30€
Rahvakross          40€                        60€
Noored                 60€                        80€
2WD                      70€                        90€
Classic RWD        70€                        90€
Vabaklass 2WD  70€                        90€
4WD                      70€                        90€

VAZ, Volga klassi osalejad saavad registreeruda ja osavõtutasu tasuda kohapeal.
Osavõtutasu sisaldab transponderi renditasu (10€).
Transponderi lõhkumine või mitteõigeaegne tagastamine 450€  + km. Transponder peab olema tagastatud sekretariaati 60 minuti jooksul peale võistlussõitude lõppu.

NB! Võistleja loetakse eelregistreerunuks registreerimisankeedi täitmisel SKV veebilehel  www.superkross.ee ja raha laekumisel korraldaja arvelduskontole võistlusele eelnevaks päevaks (mõlemad tingimused peavad olema täidetud). Vaid registreerimisankeedi täitmisel ei oma võistleja õigust saada starti alandatud osavõtutasuga.
Osavõtutasu maksta MTÜ Erki Sport arveldusarvele 10022030073004 SEB

Meeskonna registreerimine toimub vastavalt SKV 2013 Üldjuhendile.

7. Võistluste käik
7.1 Võisteldakse juhindudes ringraja võistlusmäärustikest. Toimub ajasõit ja kaks finaalsõitu.
7.2 Ajasõidus sõidetakse 1 ring soojenduseks, 1 ring aja peale ja üks jahutusring. Ajasõidu aegade alusel määratakse stardijärjekord esimesse finaalsõitu. Esikohalt stardib võistleja, kelle ringiaeg oli parim jne. Ilma ajasõidu tulemuseta sõitjad stardivad viimastelt kohtadelt.
7.3 Stardipaigutus 1-1-1-1.
7.4 Mõlema finaalsõidu distants on a´ 10 ringi.
7.5 I koht finaalsõidus annab 1 punkti, II  koht  2 punkti jne. Lõpptulemuseks finaalsõitude punktid liidetakse. Võitja on see, kelle punktisumma on väikseim, võrdsuse korral arvestatakse kohta teises sõidus.
7.6 II sõidu stardijärjekord määratakse vastavalt I sõidu tulemuste pööratud järjestusele – esimesed kuus pööratud järjestuses, järgmised pööratud järjestuses.
7.7 Valestardi korral liidetakse võistleja finišiajale 20 (kahekümne) sekundiline trahv.
7.8 Superfinaal toimub vastavalt Superkrossi karikavõistluste üldjuhendile, stardikohad loositakse.  Superfinaali distantsi pikkus on 5 ringi. Superfinaalis saavad osaleda vaid SKV arvestuses osalevad võistlejad, välja arvatud 4 WD klassis osalejad.

8. Kinnine parkla. Protestid
8.1 Pärast oma masinaklassi viimast sõitu või superfinaali on kinnine parkla kohustuslik kõigile võistlejatele.
8.2 Protestide esitamise aeg on 15 min pärast tulemuste avaldamist ametlikul teadetetahvlil. Protesti kautsjon 50 EUR, auto lahtivõtmine 200 EUR.
8.3 Autod vabastatakse parklast pärast autasustamist võistluste juhi vastavasisulise korraldusega.

9. Tulemused
9.1. Tulemused kinnitatakse vastavalt finišiprotokollidele.
9.2. SKV punktid:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

20

17

15

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 Iga klassi ajasõidu võitja saab ühe lisapunkti. Iga klassi finaalsõitude kiireima ringi omanik saab ühe lisapunkti.

10. Autasustamine
10.1 Klassi kolme parimat autasustatakse karikatega.
10.2 Superfinaali võitjat autasustatakse rändkarikaga.
10.3 Parima meeskonna  nelja parimat autasustatakse medalitega (registreeritakse mandaadis).
10.4 Klassis 2WD Vaba autasustatakse parimat BMW 325 Cup autoga võistlejat karikaga.

11. Kindlustus. Vastutus
Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja ega EAL vastust ei kanna. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal.

12. Võistlusautode parkla
Võistlusautode parklasse lubatakse iga võistlusauto kohta üks tehnilise abi auto ja teenindav personal (võistleja, esindaja ja  2 mehaanikut.