»Tagasi avalehele
»Võistlus
»Võistluse seosed
»Võistluse dokumendid

In English

Võistlus - Superkrossi X etapp, Taali


Võistlusjuhend

2013. a. Superkrossi karikavõistluste X etapp

 

Pühapäeval, 06. oktoobril 2013. a
Taali, Pärnumaa

Registreeritud EAL-s nr. 88/RK

1. Võistluse aeg, koht.
1.1. Võistlus toimub 03.03.2013. a, Taali krossirajal Pärnumaal
1.2. Võistluse ajakava

Teisipäev, 24. september 2013. a. – avaldatakse võistluste juhend ja algab osavõtjate eelregisreerimine veebilehel www.superkross.ee
Neljapäev, 3. oktoober 2013. a kell 17.00 – lõpeb osavõtjate eelregistreerimine alandatud osavõtumaksuga
Pühapäev, 06. oktoober 2013. a
08.00-10.00 – registreerimine
08.15-10.15 – tehniline kontroll
10.15-10.30 – võistlejate koosolek
10.30-11.30 – treeningsõidud
11.30 – eelsõidud
12.30 – võistlussõidud

Võistluste täpne ajakava, eelsõitude koosseisud ja info ametlikul teadetetahvlil (ATT).

2. Korraldaja, ametnikud
2.1. Korraldaja MTÜ Erki Sport
Korraldaja aadress: Kahva tee 1, Papsaare Audru v. Pärnu maakond
2.2. Võistluse ametnikud

Võistluse direktor: Eiki Eriste
Võistluse juht: Erko Eriste
Peaajamõõtja: Asper Lepik
Tehniline kontroll: Marko Luhaoja
Võistluste sekretär: Maris Mandre
Kommentaator: Joel Kukk

2.3. Võistluste info
Eiki Eriste, tel 51 54 591
www.superkross.ee
www.autosport.ee

3. Rada
Võistlusraja pikkus: 860 m  laius: 8 -14 m
Treening- ja võistlussõidud peetakse vastupäeva.
Rajakate: asfalt, kruus.

4. Arvestusklassid
4.1. Noored  12-17 aastat, 2WD kuni 1600 cm³, SKV
4.2. 2WD kuni 2000 cm³, SKV
4.3. Classic RWD kuni 2000 cm³, SKV
4.4. 2WD vabaklass, SKV
4.5. 4WD, SKV
4.6. Rahvakrossi klass, SKV
4.7. Krosskart 650 cm3, EMV
4.8. Krosskart 85 cm3, Erki Sport KV
4.9. Krosskart 125 cm3, Erki Sport KV

5. Üldkorraldus, autode tehnilised tingimused
Võistlused viiakse läbi vastavalt FIA rahvusvahelise spordikoodeksiga, EAL võistlusmäärustikuga, 2013. a. Superkrossi karikavõistluste üldjuhendiga, Rahvakrossi võistluste korraldamise üldalustega ja  käesoleva võistlusjuhendiga.
Võistlusautod peavad vastama SKV 2013. aasta tehnilistele tingimustele.
Rehvidest on lubatud kasutada vaid Master Nordic 2  tüüpi rehve.
Krosskartide klassis peavad autod ja rehvid vastama Krosskardi tehnilistele tingimustele.

6. Osavõtjad, osavõtumaksud
6.1. Võistlustest osavõtjad peavad esitama:

- täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse
- EAL-i võistlejalitsentsi (Rahvakrossi klassis võistleja kaardi)
- EAL-i registreerijalitsentsi
- EAL-i auto tehnilise kaardi (ei kehti Rahvakrossi puhul)

6.2. Stardimaks

Eelregistreerimisel     Kohapeal
Rahvakross          40€                        60€
Noored                 60€                        80€
2WD                      70€                        90€
Classic RWD         70€                        90€
Vabaklass 2WD   70€                        90€
4WD                      70€                        90€

Osavõtutasu sisaldab transponderi renditasu (10€).
Transponderi lõhkumine või mitteõigeaegne tagastamine 450€  + km. Transponder peab olema tagastatud sekretariaati 60 minuti jooksul peale võistlussõitude lõppu.

NB! Võistleja loetakse eelregistreerunuks registreerimisankeedi täitmisel SKV veebilehel  www.superkross.ee ja raha laekumisel korraldaja arvelduskontole võistlusele eelnevaks päevaks (mõlemad tingimused peavad olema täidetud). Vaid registreerimisankeedi täitmisel ei oma võistleja õigust saada starti alandatud osavõtutasuga.
Osavõtutasu ja transponderi renditasu maksta MTÜ Erki Sport arveldusarvele 10022030073004 SEB.

7. Võistluste käik
7.1. Võistlused peetakse vastavalt EAL Kiirusalade Võistlusmäärustikule autokrossi reeglite järgi.
7.2. Toimub treeningsõit koos kvalifikatsiooniga ja kaks poolfinaalsõitu 7 ringi ning finaalsõit 9 ringi. Stardipaigutus 2-3-2-3-2.
7.3. Kvalifikatsioon toimub treeningsõitude raames. Igale klassile treeninguteks 15 minutit, ringide arv piiramatu. Treeninguaegade alusel määratakse stardijärjekord esimesse poolfinaalsõitu. Aegade võrdsuse korral saab parema koha hiljem startinud võistleja. Poolfinaali võitja saab 1 punkti, teine 2 jne.
7.4. Teise poolfinaalsõidu stardijärjekord määratakse  vastavalt esimese finaalsõidu finišiprotokollile.
7.5. Poolfinaalides saadud punktid summeeritakse. Väiksema punktisumma saavutanud võistleja valib finaalis stardikoha esimesena jne. Punktide võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel on parem tulemus (koht) teises poolfinaalis.
Valestardi korral  võistlussõit peatatakse, sama võistleja poolt teistkordsel rikkumisel võistleja eemaldatakse sõidust.
Superfinaal toimub vastavalt Superkrossi karikavõistluste üldjuhendile, stardikohad loositakse. Superfinaali distantsi pikkus 5 ringi.

8. Kinnine parkla. Protestid
8.1. Pärast oma masinaklassi viimast sõitu või superfinaali on kinnine parkla kohustuslik kõigile võistlejatele.
8.2. Protestide esitamise aeg on 15 min pärast tulemuste avaldamist ametlikul teadetetahvlil. Protesti kautsjon 50 EUR, auto lahtivõtmine 200 EUR.
8.3. Autod vabastatakse parklast pärast autasustamist võistluste juhi vastavasisulise korraldusega.

9. Tulemused
9.1. Tulemused kinnitatakse vastavalt finišiprotokollidele.
9.2. SKV punktid:
Vastavalt üldjuhendile antakse punkte koefitsendiga 1,5.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

30

25,5

22,5

19,5

18

16,5

15

13,5

12

10,5

9

7,5

6

4,5

3

2


Iga klassi ajasõidu võitja saab ühe lisapunkti. Iga klassi finaalsõidu kiireima ringi omanik saab ühe lisapunkti.

10. Autasustamine
10.1. Klassi kolme parimat autasustatakse karikatega.
10.2. Superfinaali võitjat autasustatakse rändkarikaga.
10.3. Parima meeskonna  nelja parimat autasustatakse medalitega (registreeritakse mandaadis).
10.4. Eriauhinnad.

11. Kindlustus. Vastutus
Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja ega EAL vastust ei kanna. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal.

12. Võistlusautode parkla
Võistlusautode parklasse lubatakse iga võistlusauto kohta üks tehnilise abi auto ja teenindav personal (võistleja, esindaja ja  2 mehaanikut).