»Tagasi avalehele
»Võistlus
»Võistluse seosed
»Võistluse dokumendid

In English

Võistlus - Valgeranna Jää 2014, Pärnumaa MV jäärajasõidus EDASI LÜKATUD


Võistlusjuhend

Jäärajavõistlused „Valgeranna Jää 2014“

Pärnumaa MV jäärajasõidus

Pühapäev, 23. veebruar  2014. a
Valgerand, Audru vald, Pärnumaa

Registreeritud EAL-s nr. 20/J

 Jäärajavõistlused viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi Liidu (EAL) kiirusalade Võistlusmäärustega, Võistluste Korraldamise Üldeeskirjadega, Jäärajavõistluste korraldamise üldalustega  ja käesoleva juhendiga.

1. Võistluste koht, aeg, ajakava, korraldajad ja ametnikud

1.1 Võistlus toimub 24. veebruaril 2014, Pärnumaal, Audru, Valgerand, juurdepääsuga Doberani  teelt Pärnu lahel.
1.2 Võistluste ajakava

Esmaspäeval, 10. veebruaril 2014 – avaldatakse võistlusjuhend, algab osavõtjate registreerimine  www.autosport.ee/rk lehel
Reedel, 21. veebruaril 2014, kell 17.00 – lõpeb osavõtjate eelregistreerimine
Pühapäeval, 23. veebruaril 2014
8.00 – 10.00 võistlejate registreerimine, autode tehniline kontroll
10.15 võistlejate koosolek, rajaga tutvumine
11.00 – võistlussõitude algus
17.00 – autasustamine (orienteeruvalt)

Võistluste täpne ajakava, võistlusraja skeem, stardijärjekord ja muu info avaldatakse võistluste ATT-l kohtunike bussi juures.

1.3 Korraldaja MTÜ Erki Sport.
Korraldaja aadress: Kahva tee1 Papsaare Audru v. Pärnumaa
Lisainfo telefonidelt: 5154591 ja 5287454
1.4 Võistluste ametnikud:

Võistluste juht: Erko Eriste
Võistluste direktor: Peeter Raudsepp
Tehniline kontroll: Marko Luhaoja
Sekretär: Merili Nõmmik
Peaajamõõtja: Asper Leppik
Pressiesindaja: Joel Kukk

 

2. Rada

2.1 Raja pikkus 3000 m, laius 4-6 m, raja servad tähistatud.
Ühisstardi klasside rada 1200 m ( ovaal ). Külgkorvid ja quadracerid ühisstart, rada 3000m
Raja kate: jää, lumi.

3. Üldkorraldus, võistlusautod.

3.1 Arvestusklassid

3.1.1 2WD Noored (-17 k.a.)
3.1.2 2WD Naised
3.1.3 2WD Esivedu
3.1.4 2WD Tagavedu
3.1.5 4WD
3.1.6  Külgkorvid   Eesti MV  2. etapp  ühisstart
3.1.7 Quadracer  ühisstart
3.1.8 2WD Sport piik ühisstart
3.1.9 4WD Sport piik ühisstart
3.1.10 Volga ühisstart
3.1.11 VAZ ühisstart

3.2 Klassides 3.1.1 -3.1.5 lubatakse osaleda kõikidel 2WD ja 4WD veoskeemiga kinnise kerega autodel, mis vastavad EAL-i jääraja võistluste korraldamise üldalustele 2014.
Auto registreerimisnumbrit, tehnilist passi ega kehtivat liikluskindlustust ei nõuta. Võistlusautod võivad omada EAL tehnilist kaarti.
3.3
Klassides 3.1.8-3.1.11 autodel on nõutud turvapuur ning turvapuur peab vastama vähemalt FIA lisa J p. 253 p.8 nõuetele. Autod ei pea omama tehnilist kaarti.
3.4 Klassides 3.1.1-3.1.5 (Tänavasõidu autod) lubatakse kasutada ainult Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määrusele vastavaid rehve. Lubatud ainult M1 kategooria sõiduki tänavasõidu rehvid. Rehvidel peab olema E, e või DOT tüübikinnituse tähis.
3.5 Lubatud on kasutada naastrehve. Nõuded naastrehvidele: rehvis, mille velje läbimõõt on:

kuni 13“ – 90 naastu
14“-15“ – 110 naastu,
16“ ja üle – 130 naastu.

Kõvasulami läbimõõt on max 2,5 mm, väljaulatuva osa pikkus rehvist on max 2 mm, kaal max 1,4 g. Naastude liimimine on lubatud.
3.7 Klassides 3.1.8-3.1.9 (2WD ja 4WD sport) lubatud kasutada FIA/Rootsi MM naastrehve.
3.8 Klassides 3.1.6-3.1.7 (külgkorvid, quadracerid) ja 3.1.10-3.1.11 (Volga, VAZ) lubatud rehvid vastavalt nende klasside tehnilistele tingimustele.
3.9 Ühel autol võib võistelda kaks võistlejat, mõlemad tasuvad osavõtumaksu, teavitada mandaadis.
3.10 Võistlusnumbrid ja kohustuslik reklaam organisaatorilt.
3.11 Kaitsekiivri ja turvavööde kasutamine kohustuslik.

4. Osavõtjad, osavõtumaks

Võistlustest osavõtjad peavad esitama:
4.1 Tänavasõiduautod – täidetud ja allkirjastatud osavõtuavaldus,
EAL võistlejalitsents või minimaalselt rahvakrossi võistlejakaart (olemasolu kontrollitakse elektrooniliselt). Selle puudumisel vajalik elukindlustus vähemalt 3200 EUR-ile (peab sisaldama autospordi riski), noortel ka vanemate (hooldaja) kirjalik luba.
Osavõtumaks  20 €
4.2 Külgkorvid, Quadracer – täidetud ja allkirjastatud osavõtuavaldus.
Osavõtumaks 20€
4.3 Võidusõiduautod – täidetud ja allkirjastatud osavõtuavaldus
- EAL sõitjalitsents või rahvakrossi võistlejakaart
- EAL auto tehnilise kaart
- EAL registreerijalitsents
Osavõtumaks  30 €
4.4 Võistleja loetakse eelregistreerunuks registreerimisankeedi täitmisel www.autosport.ee/rk lehel võistlusele eelregistreerimise aja lõpuks. Osavõtumaksud tasutakse kohapeal.

5. Võistluste käik

5.1 Klasside stardijärjekord on järgmine: 2WD noored, 2WD naised,  2WD esivedu, 2WD tagavedu, 4WD
5.2 Start antakse fooriga.
5.3 Valestart, raja lühendamine, rajapiirde puude – trahv 10 sekundit.
5.4 Kui võistleja ei stardi 20 sekundi jooksul, loetakse võistleja katkestanuks antud võistlussõidus.
5.5 Lubatud sõita vaid tähistatud võistlusrajal vastavalt rajaskeemile. Raja läbimine valelt poolt rajatähiseid või rajapiirdeid loetakse raja mitteläbimiseks ja selle vooru tulemus tühistatakse.
5.6 Tänavaklassid. Sõidetakse 3 vooru. Igas voorus fikseeritakse  raja läbimise aeg ning kiireim omas arvestusklassis saab ühe punkti, teise aja saanud saab 2 punkti jne.
Teises voorus stardijärjekord vastupidine esimese vooruga, kolmandas voorus sama, mis esimeses voorus, klasside järjestus ei muutu.
5.7 Paremus saadakse kolmest voorust kahe parema tulemuse summeerimisel. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima vähemalt kaks sõiduvooru. Võrdsete aegade korral saab määravaks parem aeg esimeses, siis teises ja vajadusel kolmandas voorus.
5.8 Kordusstardi loa võib anda võistluste juht, kordusstartijad stardivad samas voorus oma võistlusklassi lõpus.
5.9 2WD Sport piik, 4WD Sport piik,  Volga, VAZ, Külgkorvid ja Quadracerid ühisstardis sõidetakse autokrossi reeglite järgi.
Toimub treeningsõit koos kvalifikatsiooniga ja kaks poolfinaalsõitu ning finaalsõit. Stardipaigutus 2-3-2-3-2. Igale klassile treeninguteks 15 minutit, ringide arv piiramatu.
 Esimese poolfinaali stardijärjekord treeningute tulemuste järgi, teine poolfinaal- vastavalt esimese tulemuste järgi. Poolfinaalis esimene koht annab 1 punkti teine 2 jne. Katkestamine sõidus annab punkte vastavalt võistlejate arvule. Võistlejal, kellel vähem punkte kahe poolfinaalsõidu tulemuste järgi, valib esimesena finaalsõidus koha jne. Ringide arv avaldatakse ATT-l võistluspäeva hommikul.
5.10 Võistleja võidakse eemaldada võistlustelt ebasportliku käitumise eest, ka oma  kaaskondlaste  võistluste segamise eest.

6. Protestid

Protesti esitamise aeg on 15 minutit pärast tulemuste avaldamist teadetetahvlil. Protesti kautsjon 50€.

7. Autasustamine

7.1 Iga masinaklassi kolme parimat autasustatakse karikatega.
7.2 Iga masinaklassi kolme Pärnumaa parimat võistlejat diplomi ja meistrimedaliga. Kui masinaklassis stardib alla 3 võistleja, siis meistritiitlit välja ei jagata.
7.3 Eriauhinnad.

8. Vastutus

Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja ega EAL vastust ei kanna. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal.