»Tagasi avalehele
»Võistlus
»Võistluse seosed
»Võistluse dokumendid

In English

Võistlus - Superkrossi VI etapp, auto24ring, Audru


2014. a. Superkrossi karikavõistluste VI etapp autode ringrajasõidus Auhinnapood karikatele

 

Pühapäeval, 22. juuni 2014. a
auto24ring, Audru, Pärnumaa

Registreeritud EAL-s nr. 55/RK

1. Võistluse aeg, koht
1.1. Võistlus toimub 22.06.2014. a   auto24ring, Audru, Pärnumaa
1.2. Võistluse ajakava

Esmaspäev, 2. juuni 2014. a – avaldatakse võistluste juhend ja algab osavõtjate eelregisreerimine veebilehel  www.superkross.ee
Neljapäev, 19. juuni 2014. a kell 17.00 – lõpeb osavõtjate eelregistreerimine alandatud osavõtumaksuga
Pühapäev, 22. juuni 2014. a.
08.00-10.00 – registreerimine
08.15-10.15 – tehniline kontroll
10.15-10.30 – võistlejate koosolek
10.30 – treeningsõidud koos ajasõiduga
12.00 – võistlussõidud

Võistluste täpne ajakava, eelsõitude koosseisud ja info ametlikul teadetetahvlil (ATT).

2. Korraldaja, ametnikud
2.1. Korraldaja MTÜ Erki Sport 
Korraldaja aadress: Kahva tee 1, Papsaare Audru v. Pärnu maakond
2.2. Võistluse ametnikud

Võistluse direktor: Eiki Eriste
Võistluse juht: Peeter Raudsepp
Peaajamõõtja: Asper Lepik
Tehniline kontroll: Marko Luhaoja
Võistluste sekretär: Merili Nõmmik
Kommentaator: Joel Kukk

2.3. Võistluste info
Eiki Eriste, tel 51 54 591
www.superkross.ee
www.autosport.ee

3. Rada
Võistlusraja pikkus: 3170 m  laius: 12 m
Treening- ja võistlussõidud peetakse vastupäeva.
Rajakate: asfalt.

4. Arvestusklassid
4.1. Noored  12-17 aastat, 2WD kuni 1600 cm³, SKV
4.2. 2WD kuni 2000 cm³, SKV
4.3. Classic RWD kuni 2000 cm³, SKV
4.4. 2WD vabaklass, SKV
4.5. 4WD, SKV
4.6. Rahvakross, SKV
4.7. Volga, Erki Sport KV
4.8. VAZ Standard Open, Erki Sport KV
4.9. VAZ Standard Standard, Erki Sport KV
4.10. Historic Formula 1300, Erki Sport KV
4.11. Historic Formula 1600, Erki Sport KV
4.12. Estfield, Erki Sport KV
4.13. GAZ 51/52 veoautod, Erki Sport KV

5. Üldkorraldus, autode tehnilised tingimused
Võistlused viiakse läbi vastavalt FIA rahvusvahelise spordikoodeksiga, EAL võistlusmäärustikuga, 2014. a. Superkrossi karikavõistluste üldjuhendiga, Rahvakrossi võistluste korraldamise üldalustega ja  käesoleva võistlusjuhendiga.
Võistlusautod peavad vastama SKV 2014. aasta tehnilistele tingimustele. Volga klassis osalevad autod peavad vastama „Merevaigust Ringi“ Volga tehnilistele tingimustele. VAZ klassi autod peavad vastama „VAZ Tušš“ tehnilistele tingimustele.
SKV arvestusklassides on lubatud kasutada vaid Kumho Ecsta MX KU15 195/50-15 või Kumho Ecsta MX KU36 205/50 R15 rehve. Rehvimustri lõikamine on keelatud.

6. Osavõtjad, osavõtumaksud
6.1. Võistlustest osavõtjad peavad esitama:

täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse
EAL-i võistlejalitsentsi (Rahvakrossi klassis võistleja kaardi)
EAL-i registreerijalitsentsi
EAL-i auto tehnilise kaardi (ei kehti Rahvakrossi puhul)

6.2. Stardimaks

Eelregistreerimisel     Kohapeal
Rahvakross          40€                        70€
Noored                 40€                        70€
Formula 1300     40€                        40€
Formula 1600      40€                        40€
VAZ 1300             40€                        40€
VAZ 1600             40€                        40€
GAZ 51/52           40€                        40€
Estfield                 40€                        40€
Volga                     50€                        50€
2WD                      70€                        100€
Classic RWD        70€                        100€
Vabaklass 2WD  70€                        100€
4WD                      70€                        100€

Osavõtutasu sisaldab transponderi renditasu (10€).
Transponderi lõhkumine või mitteõigeaegne tagastamine 450€  + km. Transponder peab olema tagastatud sekretariaati 60 minuti jooksul peale võistlussõitude lõppu.

NB! Võistleja loetakse eelregistreerunuks registreerimisankeedi täitmisel SKV veebilehel  www.superkross.ee ja raha laekumisel korraldaja arvelduskontole võistlusele eelnevaks päevaks (mõlemad tingimused peavad olema täidetud). Vaid registreerimisankeedi täitmisel ei oma võistleja õigust saada starti alandatud osavõtutasuga.
Osavõtutasu ja transponderi renditasu maksta MTÜ Erki Sport arveldusarvele EE201010022030073004, SEB.

7. Võistluste käik
7.1 Võisteldakse juhindudes ringraja võistlusmäärustikest. Toimub treening / ajasõit ja kaks finaalsõitu.
7.2 Ajasõit sõidetakse koos treeningsõiduga, kust arvestatakse kiirema ringi aeg. Ajasõidu aegade alusel määratakse stardijärjekord esimesse finaalsõitu. Esikohalt stardib võistleja, kelle ringiaeg oli parim jne. Ilma ajasõidu tulemuseta sõitjad stardivad viimastelt kohtadelt. Teise finaalsõidu stardijärjekord on esimese sõidu tulemuste järgi, kus esimesed kuus on pööratud järjestuses.
7.3 Stardipaigutus 1-1-1-1.
7.4 Mõlema finaalsõidu distants on a´ 10 ringi.
7.5 I koht finaalsõidus annab 1 punkti, II  koht  2 punkti jne. Lõpptulemuseks finaalsõitude punktid liidetakse. Võitja on see, kelle punktisumma on väikseim, võrdsuse korral arvestatakse kohta teises sõidus.                                                                                                                                                                    
7.6 Valestardi korral liidetakse võistleja finišiajale 20 (kahekümne) sekundiline trahv.
7.7 Superfinaal toimub vastavalt Superkrossi karikavõistluste üldjuhendile, stardikohad loositakse.  Superfinaali distantsi pikkus on 5 ringi. Superfinaalis saavad osaleda vaid SKV arvestuses osalevad võistlejad, välja arvatud 4 WD klassis osalejad.

8. Kinnine parkla. Protestid
8.1 Pärast oma masinaklassi viimast sõitu või superfinaali on kinnine parkla kohustuslik kõigile võistlejatele.
8.2 Protestide esitamise aeg on 15 min pärast tulemuste avaldamist ametlikul teadetetahvlil. Protesti kautsjon 50 EUR, auto lahtivõtmine 200 EUR.
8.3 Autod vabastatakse parklast pärast autasustamist võistluste juhi vastavasisulise korraldusega.

9. Tulemused
9.1. Tulemused kinnitatakse vastavalt finišiprotokollidele.9.2. SKV punktid:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

20

17

15

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 Iga klassi ajasõidu võitja saab ühe lisapunkti.

10. Autasustamine
10.1 Klassi kolme parimat autasustatakse karikatega.
10.2 Superfinaali võitjat autasustatakse rändkarikaga.
10.3 Parima meeskonna  nelja parimat autasustatakse medalitega (registreeritakse mandaadis).

11. Kindlustus. Vastutus
Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja ega EAL vastust ei kanna. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal.

12. Võistlusautode parkla
Võistlusautode parklasse lubatakse iga võistlusauto kohta üks tehnilise abi auto ja teenindav personal (võistleja, esindaja ja  2 mehaanikut).