»Tagasi avalehele
»Võistlus
»Võistluse seosed
»Võistluse dokumendid

In English

Võistlus - Superkrossi I etapp, Ohekatku lumerada


Võistlus toimub AS Milrem karikatele

Pühapäeval, 25. jaanuaril 2015. a
Ohekatku, Kehtna vald, Raplamaa

Registreeritud EAL-s nr. 11/RK

1. Võistluse aeg, koht.
1.1 Võistlus toimub 25.01.2015. a, Ohekatku lumerajal
1.2 Võistluse ajakava

Kolmapäev, 14. jaanuar 2015. a. – avaldatakse võistluste juhend ja algab osavõtjate eelregistreerimine veebilehel www.superkross.ee
Neljapäev, 22. jaanuar 2015. a kell 17.00 – lõpeb osavõtjate eelregistreerimine alandatud osavõtumaksuga
Pühapäev, 25. jaanuar 2015. a
08.00-10.00 – registreerimine
08.15-10.00 – tehniline kontroll
10.15-10.30 – võistlejate koosolek
10.30-12.15 – treening- ja kvalifikatsioonisõidud
12.30 – võistlussõidud

Võistluste täpne ajakava, eelsõitude koosseisud ja info ametlikul teadetetahvlil (ATT).

2. Korraldaja, ametnikud
2.1 Korraldaja MTÜ Erki Sport
Korraldaja aadress: Kahva tee 1, Papsaare Audru v. Pärnu maakond
2.2 Võistluse ametnikud

Võistluse direktor: Eiki Eriste
Võistluse juht: Erko Eriste
Peaajamõõtja: Asper Lepik
Tehniline kontroll: Marko Luhaoja
Kommentaator: Joel Kukk
Rajameister: Mati Kutser

2.3 Võistluste info
Eiki Eriste, tel 51 54 591
www.superkross.ee
www.autosport.ee

3. Rada
Võistlusrada: pikkus 1300 meetrit, laius 10-15 meetrit.
Treening- ja võistlussõidud peetakse vastupäeva.
Rajakate: jää, lumi.

4. Arvestusklassid
4.1 Noored  12-17 aastat, 2WD kuni 1600 cm³
4.2 FWD kuni 2000 cm³
4.3 RWD kuni 2000 cm³
4.4 2WD vaba
4.5 4WD
4.6 Rahvakross
4.7 Krosskart, Eesti MV

5. Üldkorraldus, autode tehnilised tingimused
Võistlused viiakse läbi vastavalt FIA rahvusvahelise spordikoodeksiga, EAL võistlusmäärustikuga, 2015. a. Superkrossi karikavõistluste üldjuhendiga, Rahvakrossi võistluste korraldamise üldalustega ja  käesoleva võistlusjuhendiga.
Võistlusautod peavad vastama SKV 2015. aasta tehnilistele tingimustele.
Lubatud rehvid: Master Nordic 2 või Kumho Wintercraft WI31, naastud lubatud vastavalt SKV üldjuhendile.
Krosskartide klassis peavad autod ja rehvid vastama Krosskardi tehnilistele tingimustele.

6. Osavõtjad, osavõtumaksud
6.1 Võistlustest osavõtjad peavad esitama:

- täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse
- EAL-i võistlejalitsentsi (Rahvakrossi klassis võistleja kaardi)
- EAL-i registreerijalitsentsi
- EAL-i auto tehnilise kaardi (ei kehti Rahvakrossi puhul)

6.2 Stardimaks

Eelregistreerimisel     Kohapeal
Rahvakross          50€                        70€
Noored                 50€                        70€
2WD                      80€                        100€
Classic RWD        80€                        100€
Vabaklass 2WD  80€                        100€
4WD                      80€                        100€

Osavõtutasu sisaldab transponderi renditasu (10€).
Transponderi lõhkumine või mitteõigeaegne tagastamine 450€  + km. Transponder peab olema tagastatud sekretariaati 60 minuti jooksul peale võistlussõitude lõppu.

NB! Võistleja loetakse eelregistreerunuks, kui ta on täitnud SKV kodulehel www.superkross.ee registreerimisankeedi ja tema tasutud stardimaks on eelregistreerimisaja lõppajaks laekunud korraldaja pangakontole.
Vaid registreerimisankeedi täitmisel ei oma võistleja õigust saada starti alandatud osavõtutasuga.
Osavõtutasu ja transponderi renditasu maksta MTÜ Erki Sport arveldusarvele EE201010022030073004 SEB.

7. Võistluste käik
7.1. Võistlused peetakse vastavalt EAL Kiirusalade Võistlusmäärustikule autokrossi reeglite järgi. Kui võistlusklassis on võistlejaid rohkem kui 8, siis kasutatakse veoautokrossis kasutatavat vastavat võistlussüsteemi. 
7.2. Toimub treeningsõit koos kvalifikatsiooniga ja kaks poolfinaalsõitu 7 ringi ning finaalsõit 9 ringi. Stardipaigutus 2-3-2.
7.3 Kvalifikatsioon toimub treeningsõitude raames. Igale klassile treeninguteks 15 minutit, ringide arv piiramatu.
7.4 Võistleja treeningsõidu parima ringi alusel määratakse stardijärjekord esimesse poolfinaalsõitu. Aegade võrdsuse korral võrreldakse paremuselt teise ringi aegasid. Teise poolfinaalsõidu stardijärjekord määratakse  vastavalt esimese finaalsõidu finišiprotokollile.
7.5 Poolfinaali võitja saab 1 punkti, teine koht 2 punkti jne. Mittestartinud võistleja: klassi võistlejate arv+10 punkti.
7.6 Poolfinaalide punktid summeeritakse. Väiksema punktisummaga võistleja saab valida finaalis esimesena stardikoha, paremuselt teise summa kogunud võistleja teisena jne. Punktide võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel oli parem tulemus (koht) teises poolfinaalis.
7.7 Finaali pääseb võistleja, kes on finišeerinud vähemalt ühes poolfinaalis.
7.8 Kui võistleja ei saa finaalis startida, jääb tema koht täitmata. Finaalis mittestartinud võistleja saab finaali viimase koha.
7.9 Võistleja peab olema eelstardis hiljemalt eelneva sõidu liidri viimasele ringile mineku ajaks. Kui see ei ole  võimalik, peab võistleja või tema esindaja informeerima sellest eelstardi kohtuniku, kes võib anda kuni 5 minutit täiendavat lisaaega. Sellisest otsusest peab eelstardi kohtunik informeerima teisi samas stardis osalevaid võistlejaid. Eelstart sulgub eelneva võistlussõidu lõppemisega. Hilinenud või lisaaega küsinud võistleja paigutatakse stardirivi lõppu.
7.10 Valestardi korral  võistlussõitu ei peatata, valestardi teinud võistleja tulemusele lisatakse 20 sekundit karistust.
7.11 Superfinaal toimub vastavalt Superkrossi karikavõistluste üldjuhendile, stardikohad loositakse. Superfinaali distantsi pikkus 5 ringi.

8. Kinnine parkla. Protestid
8.1 Pärast oma masinaklassi viimast sõitu või superfinaali on kinnine parkla kohustuslik kõigile võistlejatele.
8.2 Protestide esitamise aeg on 15 min pärast tulemuste avaldamist ametlikul teadetetahvlil. Protesti kautsjon 50 EUR, auto lahtivõtmine 200 EUR.
8.3 Autod vabastatakse parklast pärast autasustamist võistluste juhi vastavasisulise korraldusega.

9. Tulemused
9.1 Tulemused kinnitatakse vastavalt finišiprotokollidele.
9.2 SKV punktid:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

20

17

15

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1


Iga klassi ajasõidu võitja saab ühe lisapunkti.

10. Autasustamine
10.1 Klassi kolme parimat autasustatakse karikatega.
10.2 Superfinaali võitjat autasustatakse rändkarikaga.
10.3 Eriauhinnad.

11. Kindlustus. Vastutus
Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja ega EAL vastust ei kanna. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal.

12. Võistlusautode parkla
Võistlusautode parklasse lubatakse iga võistlusauto kohta üks tehnilise abi auto ja teenindav personal (võistleja, esindaja ja  2 mehaanikut). Sissepääs eelregistreerimise alusel.