»Tagasi avalehele
»Võistlus
»Võistluse seosed
»Võistluse dokumendid

In English

Võistlus - Superkrossi III etapp, auto24ring


 

Pühapäeval, 8. märtsil 2015. a
auto24ring, Audru vald, Pärnumaa

Registreeritud EAL-s nr. 31/RK

1. Võistluse aeg, koht.
1.1 Võistlus toimub 8.03.2015. a, auto24ring Põhjaringil
1.2 Võistluse ajakava

Reede, 27. veebruar 2015. a. – avaldatakse võistluste juhend ja algab osavõtjate eelregistreerimine veebilehel www.superkross.ee
Neljapäev, 5. märts 2015. a kell 17.00 – lõpeb osavõtjate eelregistreerimine alandatud osavõtumaksuga
Pühapäev, 8. märts 2015. a
08.00-10.00 – registreerimine
08.15-10.00 – tehniline kontroll
10.15-10.30 – võistlejate koosolek
10.30-12.15 – treening- ja kvalifikatsioonisõidud
12.30 – võistlussõidud

Võistluste täpne ajakava, eelsõitude koosseisud ja info ametlikul teadetetahvlil (ATT).

2. Korraldaja, ametnikud
2.1 Korraldaja MTÜ Erki Sport
Korraldaja aadress: Kahva tee 1, Papsaare Audru v. Pärnu maakond
2.2 Võistluse ametnikud

Võistluse direktor: Eiki Eriste
Võistluse juht: Erko Eriste
Peaajamõõtja: Asper Lepik
Tehniline kontroll: Arvi Hain
Kommentaator: Joel Kukk

2.3 Võistluste info
Eiki Eriste, tel 51 54 591
www.superkross.ee
www.autosport.ee

3. Rada
Võistlusraja pikkus: Põhjaring, koss jokker-ringiga 1100 m, laius 12-14 m.
Treening- ja võistlussõidud peetakse vastupäeva.
Rajakate: asfalt, pinnas.

4. Arvestusklassid
4.1 Noored  12-17 aastat, 2WD kuni 1600 cm³
4.2 Esivedu kuni 2000 cm³
4.3 Tagavedu kuni 2000 cm³
4.4 2WD vaba
4.5 4WD vaba
4.6 Rahvakross
4.7 Krosskart, Eesti MV
4.8 Volga, Erki Sport KV
4.9 VAZ, Erki Sport KV

5. Üldkorraldus, autode tehnilised tingimused
Võistlused viiakse läbi vastavalt FIA rahvusvahelise spordikoodeksiga, EAL võistlusmäärustikuga, 2015. a. Superkrossi karikavõistluste üldjuhendiga, Rahvakrossi võistluste korraldamise üldalustega ja  käesoleva võistlusjuhendiga.
Võistlusautod peavad vastama SKV 2015. aasta tehnilistele tingimustele.
Lubatud rehvid: Master Nordic 2; Kumho Wintercraft WI31. Naastude kasutamine on keelatud.
Master Optima; Kumho Ecsta MX KU15 195/50 R15; Kumho Ecsta MX KU36 205/50 R15.
Krosskartide klassis peavad autod ja rehvid vastama Krosskardi tehnilistele tingimustele.

6. Osavõtjad, osavõtumaksud
6.1 Võistlustest osavõtjad peavad esitama:

- täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse
- EAL-i võistlejalitsentsi (Rahvakrossi klassis võistleja kaardi)
- EAL-i registreerijalitsentsi
- EAL-i auto tehnilise kaardi (ei kehti Rahvakrossi puhul)

6.2 Stardimaks

Eelregistreerimisel     Kohapeal
Rahvakross          50€                        70€
Noored                 50€                        70€
Esivedu                 80€                        100€
Tagavedu             80€                        100€
2WD vaba            80€                        100€
4WD                      80€                        100€

Osavõtutasu sisaldab transponderi renditasu (10€).
Transponderi lõhkumine või mitteõigeaegne tagastamine 450€  + km. Transponder peab olema tagastatud sekretariaati 60 minuti jooksul peale võistlussõitude lõppu.

NB! Võistleja loetakse eelregistreerunuks, kui ta on täitnud SKV kodulehel www.superkross.ee registreerimisankeedi ja tema tasutud stardimaks on eelregistreerimisaja lõppajaks laekunud korraldaja pangakontole.
Vaid registreerimisankeedi täitmisel ei oma võistleja õigust saada starti alandatud osavõtutasuga.
Osavõtutasu ja transponderi renditasu maksta MTÜ Erki Sport arveldusarvele EE201010022030073004 SEB.

7. Võistluste käik
7.1. Võistlused peetakse vastavalt EAL Kiirusalade Võistlusmäärustikule autokrossi reeglite järgi. Kui võistlusklassis on võistlejaid rohkem kui 8, siis kasutatakse veoautokrossis kasutatavat vastavat võistlussüsteemi. 
7.2. Toimub treeningsõit koos kvalifikatsiooniga ja kaks poolfinaalsõitu 10 ringi ning finaalsõit 10 ringi. Stardipaigutus 2-3-2.
7.3 Kvalifikatsioon toimub treeningsõitude raames. Igale klassile treeninguteks 15 minutit, ringide arv piiramatu.
7.4 Võistleja treeningsõidu parima ringi alusel määratakse stardijärjekord esimesse poolfinaalsõitu. Aegade võrdsuse korral võrreldakse paremuselt teise ringi aegasid. Teise poolfinaalsõidu stardijärjekord määratakse  vastavalt esimese finaalsõidu finišiprotokollile.
7.5 Kõigis sõitudes (v.a. treening, kus see on vabatahtlik) tuleb igal võistlejal läbida 1 kord jokker-ring. Ringi mitteläbimisel karistus 60 sekundit. Jokker-ringi ei ole vaja läbida Volga klassil.
7.5 Poolfinaali võitja saab 1 punkti, teine koht 2 punkti jne. Mittestartinud võistleja: klassi võistlejate arv+10 punkti.
7.6 Poolfinaalide punktid summeeritakse. Väiksema punktisummaga võistleja saab valida finaalis esimesena stardikoha, paremuselt teise summa kogunud võistleja teisena jne. Punktide võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel oli parem tulemus (koht) teises poolfinaalis.
7.7 Finaali pääseb võistleja, kes on finišeerinud vähemalt ühes poolfinaalis.
7.8 Kui võistleja ei saa finaalis startida, jääb tema koht täitmata. Finaalis mittestartinud võistleja saab finaali viimase koha.
7.9 Võistleja peab olema eelstardis hiljemalt eelneva sõidu liidri viimasele ringile mineku ajaks. Kui see ei ole  võimalik, peab võistleja või tema esindaja informeerima sellest eelstardi kohtuniku, kes võib anda kuni 5 minutit täiendavat lisaaega. Sellisest otsusest peab eelstardi kohtunik informeerima teisi samas stardis osalevaid võistlejaid. Eelstart sulgub eelneva võistlussõidu lõppemisega. Hilinenud või lisaaega küsinud võistleja paigutatakse stardirivi lõppu.
7.10 Valestardi korral  võistlussõitu ei peatata, valestardi teinud võistleja tulemusele lisatakse 20 sekundit karistust.
7.11 Superfinaal toimub vastavalt Superkrossi karikavõistluste üldjuhendile, stardikohad loositakse. Superfinaali distantsi pikkus 5 ringi. Jokker-ringi läbimine kohustuslik.

8. Kinnine parkla. Protestid
8.1 Pärast oma masinaklassi viimast sõitu või superfinaali on kinnine parkla kohustuslik kõigile võistlejatele.
8.2 Protestide esitamise aeg on 15 min pärast tulemuste avaldamist ametlikul teadetetahvlil. Protesti kautsjon 50 EUR, auto lahtivõtmine 200 EUR.
8.3 Autod vabastatakse parklast pärast autasustamist võistluste juhi vastavasisulise korraldusega.

9. Tulemused
9.1 Tulemused kinnitatakse vastavalt finišiprotokollidele.
9.2 SKV punktid:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

20

17

15

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1


Iga klassi ajasõidu võitja saab ühe lisapunkti.

10. Autasustamine
10.1 Klassi kolme parimat autasustatakse karikatega.
10.2 Superfinaali võitjat autasustatakse rändkarikaga.
10.3 Eriauhinnad.

11. Kindlustus. Vastutus
Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja ega EAL vastust ei kanna. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal.

12. Võistlusautode parkla
Võistlusautode parklasse lubatakse iga võistlusauto kohta üks tehnilise abi auto ja teenindav personal (võistleja, esindaja ja  2 mehaanikut). Sissepääs eelregistreerimise alusel.