»Tagasi avalehele
»Võistlus
»Võistluse seosed
»Võistluse dokumendid

In English

Võistlus - Superkrossi VI etapp, auto24ring


2015. a. Superkrossi karikavõistluste VI etapp autode ringrajasõidus Auhinnapood OÜ karikatele

 

Pühapäeval, 31. mai 2015. a
auto24ring, Audru, Pärnumaa

Registreeritud EAL-s nr. 56/RK

1. Võistluse aeg, koht
1.1. Võistlus toimub 31.05.2015. a   auto24ring, Audru, Pärnumaa
1.2. Võistluse ajakava

Teisipäev, 20. mai 2015. a – avaldatakse võistluste juhend ja algab osavõtjate eelregistreerimine veebilehel  www.superkross.ee
Neljapäev, 28. mai 2015. a kell 17.00 – lõpeb osavõtjate eelregistreerimine alandatud osavõtumaksuga
Pühapäev, 31. mai 2015. a.
08.00-10.00 – registreerimine
08.15-10.15 – tehniline kontroll
10.15-10.30 – võistlejate koosolek
10.30 – treeningsõidud koos ajasõiduga
12.00 – võistlussõidud

Võistluste täpne ajakava, eelsõitude koosseisud ja info ametlikul teadete tahvlil (ATT).

2. Korraldaja, ametnikud
2.1. Korraldaja MTÜ Erki Sport 
Korraldaja aadress: Kahva tee 1, Papsaare Audru v. Pärnu maakond
2.2. Võistluse ametnikud

Võistluse direktor: Eiki Eriste
Võistluse juht: Erko Eriste
Peaajamõõtja: Asper Lepik
Tehniline kontroll: Arvi Hain
Kommentaator: Joel Kukk

2.3. Võistluste info
Eiki Eriste, tel 51 54 591
www.superkross.ee
www.autosport.ee

3. Rada
Võistlusraja pikkus: 3170 m  laius: 12 m
Treening- ja võistlussõidud peetakse vastupäeva.
Rajakate: asfalt.

4. Arvestusklassid
4.1. Noored  12-17 aastat, 2WD kuni 1600 cm³, SKV
4.2. 2WD kuni 2000 cm³, SKV
4.3. Classic RWD kuni 2000 cm³, SKV
4.4. 2WD vabaklass, SKV
4.5. 4WD, SKV
4.6. Rahvakross, SKV
4.7. Volga, Erki Sport KV
4.8. VAZ 1600, Erki Sport KV
4.9. VAZ 1300, Erki Sport KV
4.10. VAZ Standard, Erki Sport KV
4.11. Historic Formula 1300, Erki Sport KV
4.12. Historic Formula 1600, Erki Sport KV

5. Üldkorraldus, autode tehnilised tingimused
Võistlused viiakse läbi vastavalt FIA rahvusvahelise spordikoodeksiga, EAL võistlusmäärustikuga, 2015. a. Superkrossi karikavõistluste üldjuhendiga, Rahvakrossi võistluste korraldamise üldalustega ja  käesoleva võistlusjuhendiga.
Võistlusautod peavad vastama SKV 2015. aasta tehnilistele tingimustele. Volga klassis osalevad autod peavad vastama „Dzintara Aplis“ tehnilistele tingimustele. VAZ klassi autod peavad vastama „Žiguļu kauss 2015“ tehnilistele tingimustele.
SKV arvestusklassides on lubatud kasutada vaid Kumho Ecsta MX KU15 195/50 R15 või Kumho Ecsta MX KU36 205/50 R15 rehve. Rehvimustri lõikamine on keelatud.

6. Osavõtjad, osavõtumaksud
6.1. Võistlustest osavõtjad peavad esitama:

- täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse;
- EAL-i võistlejalitsentsi (Rahvakrossi klassis võistleja kaardi);
- EAL-i registreerijalitsentsi;
- EAL-i auto tehnilise kaardi (ei kehti Rahvakrossi klassi auto puhul).

6.2. Stardimaks

Eelregistreerimisel     Kohapeal
Rahvakross          50€                        70€
Noored                 50€                        70€
Formula 1300     50€                        50€
Formula 1600      50€                        50€
VAZ 1300             50€                        50€
VAZ 1600             50€                        50€
VAZ Standard      50€                        50€
Volga                     60€                        60€
2WD                      80€                        100€
Classic RWD        80€                        100€
Vabaklass 2WD  80€                        100€
4WD                      80€                        100€

Osavõtutasu sisaldab transponderi renditasu (10€).
Transponderi lõhkumine 450€  + km, mitteõigeaegne tagastamine 100€. Transponder peab olema tagastatud sekretariaati 60 minuti jooksul peale võistlussõitude lõppu.

NB! Võistleja loetakse eelregistreerunuks, kui ta on täitnud SKV kodulehel www.superkross.ee registreerimisankeedi ja tema tasutud stardimaks on eelregistreerimisaja lõppajaks laekunud korraldaja pangakontole.
Vaid registreerimisankeedi täitmisel ei oma võistleja õigust saada starti alandatud osavõtutasuga.
Osavõtutasu maksta MTÜ Erki Sport arveldusarvele EE201010022030073004 (SEB).

7. Võistluste käik
7.1 Võisteldakse juhindudes ringraja võistlusmäärustikest. Toimub treening/kvalifikatsioonisõit ja kaks võistlussõitu.
7.2 Kvalifikatsioon sõidetakse treeningsõidu raames, kust arvestatakse kiirema ringi aeg. Saavutatud aegade alusel määratakse stardijärjekord esimesse võistlussõitu. Esikohalt stardib võistleja, kelle ringiaeg oli parim jne. Ilma kvalifikatsiooniajata võistlejad stardivad viimastelt kohtadelt. Teise võistlussõidu stardijärjekord on võistlejate esimese võistlussõidu kiiremate ringiaegade põhjal.
7.3 Stardipaigutus 1-1-1-1.
7.4 Mõlema võistlussõidu distants on a´ 10 ringi.
7.5 I koht võistlussõidus annab 1 punkti, II  koht  2 punkti jne. Lõpptulemuseks võistlussõitude punktid liidetakse. Võitja on see, kelle punktisumma on väikseim, võrdsuse korral arvestatakse kohta teises võistlussõidus.                                                                                                                                                                    
7.6 Valestardi korral liidetakse võistleja finišiajale 20 (kahekümne) sekundiline trahv.
7.7 Superfinaal toimub vastavalt Superkrossi karikavõistluste üldjuhendile, stardikohad loositakse.  Superfinaali distantsi pikkus on 5 ringi. Superfinaalis saavad osaleda vaid SKV arvestuses osalevad võistlejad, välja arvatud 4 WD klassis osalejad.
7.8 Kui võistleja ei saa startida, jääb tema stardikoht võistlussõidu stardis täitmata.
7.9 Võistleja peab olema eelstardis hiljemalt eelneva masinaklassi võistlussõidu liidri viimasele ringile mineku ajaks. Kui see ei ole  võimalik, peab võistleja või tema esindaja informeerima sellest eelstardi kohtuniku, kes võib anda kuni 5 minutit täiendavat lisaaega. Sellisest otsusest peab eelstardi kohtunik informeerima teisi samas stardis osalevaid võistlejaid. Eelstart sulgub eelneva võistlussõidu lõppemisega. Hilinenud või lisaaega küsinud võistleja paigutatakse stardirivi lõppu.
7.10 Valestardi korral  võistlussõitu ei peatata, valestardi teinud võistleja tulemusele lisatakse 20 sekundit karistust.
7.11 Superfinaal toimub vastavalt Superkrossi karikavõistluste üldjuhendile, stardikohad loositakse. Superfinaali distantsi pikkus 5 ringi.

8. Kinnine parkla. Protestid
8.1 Pärast oma masinaklassi viimast võistlussõitu või superfinaali on kinnine parkla kohustuslik kõigile võistlejatele.
8.2 Protestide esitamise aeg on 15 min pärast tulemuste avaldamist ametlikul teadetetahvlil. Protesti kautsjon 50 EUR, auto lahtivõtmine 200 EUR.
8.3 Autod vabastatakse parklast pärast autasustamist võistluste juhi vastavasisulise korraldusega.

9. Tulemused
9.1 Tulemused kinnitatakse vastavalt finišiprotokollidele.
9.2 SKV punktid:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

20

17

15

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Iga masinaklassi kvalifikatsiooni võitja saab ühe lisapunkti.

10. Autasustamine
10.1 Klassi kolme parimat autasustatakse karikatega.
10.2 Superfinaali võitjat autasustatakse rändkarikaga.
10.3 Eriauhinnad.

11. Kindlustus. Vastutus
Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja ega EAL vastust ei kanna. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal.

12. Võistlusautode parkla
Võistlusautode parklasse lubatakse iga võistlusauto kohta üks tehnilise abi auto ja teenindav personal (võistleja, esindaja ja  2 mehaanikut). Sissepääs eelregistreerimise alusel.