»Tagasi avalehele
»Võistlus
»Võistluse seosed
»Võistluse dokumendid

In English

Võistlus - Superkrossi KV 2. etapp, VÕISTLUS EDASI VIIDUD 28. VEEBRUARILE TAALI RALLIKROSSIRAJALE !!!


NB! SUPERKROSSI KV II ETAPI TOIMUMISAEG TAASKORD MUUTUNUD ! Seoses kiirelt muutunud ilmastikoludega on Superkrossi karikavõistluste sarja eestvedajad sunnitud 7. veebruarile planeeritud Valgeranna jääraja teise etapi edasi nihutama 28. veebruarile ja võistluskohaks saab olema Taali rallikrossirada !

Võistlusjuhend

2016. a. Superkrossi karikavõistluste II etapp jäärajasõidus Audi Pärnu auhindadele

Pühapäeval, 7. veebruaril 2016. a
Valgeranna merejää,  Doberani Rannamaja, Doberani tee 1, Valgeranna küla, Audru vald, Pärnumaa

Registreeritud EAL-s nr. 12/RK

1. Võistluse aeg, koht.

1.1 Võistlus toimub 07.02.2016. a, Valgeranna merejää, Pärnumaa

1.2 Võistluse ajakava

Esmaspäev, 18. jaanuar 2016. a. – avaldatakse võistluste juhend ja algab osavõtjate eelregistreerimine veebilehel www.superkross.ee
Neljapäev, 4. veebruar 2016. a kell 17.00 – lõpeb osavõtjate eelregistreerimine alandatud osavõtumaksuga
Pühapäev, 07. veebruar 2016. a
08.00-10.00 – registreerimine
08.15-10.00 – tehniline kontroll
10.15-10.30 – võistlejate koosolek
10.30-12.15 – treening- ja kvalifikatsioonisõidud
12.30 – võistlussõidud

Võistluse päevakava (sõitude järjestus) ja võistlejate nimekiri avaldatakse peale võistlejate koosolekut ametlikul teadetetahvlil (ATT).

2. Korraldaja, ametnikud

2.1 Korraldaja MTÜ Erki Sport
Korraldaja aadress: Kahva tee 1, Papsaare, Audru vald, Pärnu maakond

2.2 Võistluse ametnikud

Võistluse direktor: Eiki Eriste
Võistluse juht: Erko Eriste
Võistluse ajamõõtja: Asper Leppik                                                                                                                                                                                                                                                                       Võistluse tehniline kontroll: Arvi Hain
Võistluse teadustaja: Joel Kukk                                                                                                                  
Meditsiiniteenistus: Pärnu Kiirabi

2.3 Võistluste info
Eiki Eriste, tel 51 54 591, e-mail: erkisport@hot.ee
Superkorssi KV ametlik kodulehekülg: www.superkross.ee
Eesti Autospordi Liidu ametlik kodulehekülg: www.autosport.ee

3. Rada

Võistlusraja pikkus: 1200 meetrit, laius 10-20 meetrit (hipodroom, ovaal)
Rajakate: merejää
Treening- ja võistlussõidud peetakse vastupäeva.

4. Arvestusklassid

4.1 Noored  12-17 aastat, 2WD kuni 1600 cm³
4.2 Esivedu kuni 2000 cm³
4.3 Tagavedu kuni 2000 cm³
4.4 2WD vabaklass
4.5 4WD vabaklass
4.6 Rahvakross
4.7 Volga
4.8 VAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4.9 2WD Piik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4.10 Külgkorvid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4.11 Quad

5. Üldkorraldus, autode tehnilised tingimused

Võistlused viiakse läbi vastavalt FIA rahvusvahelise spordikoodeksiga, EAL võistlusmäärustikuga, 2016. a. Superkrossi karikavõistluste üldjuhendiga, Rahvakrossi võistluste korraldamise üldalustega ja  käesoleva võistlusjuhendiga.
Võistlusautod peavad vastama SKV 2016. aasta tehnilistele tingimustele.
Lubatud rehvid: Master Nordic 2, Master Nordic 3 või Kumho Wintercraft WI31, naast kuni 13,2mm, naastu liimimine lubatud. Rehvi lõikamine lubatud.                                                                          2WD Piik klassis lubatud kasutada ainult FIA/Rootsi MM tingimustele vastavaid naastrehve.

6. Osavõtjad, osavõtumaksud

6.1 Võistlustest osavõtjad peavad esitama:

- täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse
- EAL-i võistlejalitsentsi (Rahvakrossi klassis võistleja kaardi)
- EAL-i registreerijalitsentsi
- EAL-i auto tehnilise kaardi (ei kehti Rahvakrossi puhul)

6.2 Stardimaks

Klass

Eelregistreerimine

Kohapeal registreerimine

Noored

60€

90€

Rahvakross

60€

90€

Esivedu

90€

120€

Tagavedu

90€

120€

Vabaklass 2WD

90€

120€

Vabaklass 4WD

90€

120€


Transponderi lõhkumine või mitteõigeaegne tagastamine 450€  + km. Transponder peab olema tagastatud sekretariaati 60 minuti jooksul peale võistlussõitude lõppu.

NB! Võistleja loetakse eelregistreerunuks, kui ta on täitnud SKV kodulehel www.superkross.ee  registreerimisankeedi ja tema tasutud stardimaks on eelregistreerimisaja lõppajaks laekunud korraldaja pangakontole.
Vaid registreerimisankeedi täitmisel ei oma võistleja õigust saada starti alandatud osavõtutasuga.
Osavõtutasu maksta MTÜ Erki Sport arveldusarvele EE201010022030073004 SEB.

7. Võistluste käik

7.1 Võistlused peetakse vastavalt EAL Kiirusalade Võistlusmäärustikule autokrossi reeglite järgi.

7.2 Treeningsõitude ja võistlussõitude start on eraldi koridorist.

7.3 Võistlussõitude start antakse fooriga ja finiš lipuga. Start paigalt, töötava mootoriga. Finiš lendav.  

7.4 Kvalifikatsioon toimub treeningsõitude raames. Igale klassile eraldatakse treeninguteks 10-15 minutit, ringide arv piiramatu.

7.5 Võistleja treeningsõidu parima ringi alusel määratakse stardijärjekord esimesse poolfinaalsõitu. Aegade võrdsuse korral võrreldakse paremuselt teise ringi aegasid. Teise poolfinaalsõidu stardijärjekord määratakse  vastavalt esimese finaalsõidu finišiprotokollile.

7.6 Kõikide võistlusklasside 1. Poolfinaali distants 7 ringi. 2. Poolfinaali distants 7 ringi. Finaalsõidu distants 9 ringi. Võistluste juht võib võistlejate koosoleku ajal kooskõlas võistlejatega muuta võistlussõitude ringide arvu, tulenevalt ilmastiku ja raja olukorrast ning võistlejate arvust.

7.7 Poolfinaali võitja saab 1 punkti, teine koht 2 punkti jne. Mittestartinud võistleja: klassi võistlejate arv+10 punkti.

7.8 Poolfinaalide punktid summeeritakse. Väiksema punktisummaga võistleja saab valida finaalis esimesena stardikoha, paremuselt teise summa kogunud võistleja teisena jne. Punktide võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel oli parem tulemus (koht) teises poolfinaalis.

7.9 Kui võistleja pole saanud tulemust kummaski poolfinaalis, siis stardib ta finaalis viimaselt kohalt ja tema teenitud punktid jagatakse pooleks.

7.10 Kui võistleja ei saa finaalis startida, jääb tema koht täitmata. Finaalis mittestartinud võistleja saab finaali viimase tulemuse.

7.11 Võistleja peab olema eelstardis hiljemalt eelneva sõidu liidri viimasele ringile mineku ajaks. Kui see ei ole  võimalik, peab võistleja või tema esindaja informeerima sellest eelstardi kohtuniku, kes võib anda kuni 5 minutit täiendavat lisaaega. Sellisest otsusest peab eelstardi kohtunik informeerima teisi samas stardis osalevaid võistlejaid. Eelstart sulgub eelneva võistlusõidu lõppemisega. Hilinenud või lisaaega küsinud võistleja paigutatakse stardirivi lõppu.

7.12 Kui võistlusklassis on võistlejaid rohkem kui 8, siis toimuvad eraldi poolfinaalid: 1. poolfinaalis ajasõidu 1-3-5-…, 2. poolfinaalis ajasõidu 2-4-6-… Kummastki poolfinaalist otse A-finaali edasi 2 parimat võistlejat, teised B-finaali, kust edasi A-finaali saavad 4 parimat.

7.13 Valestardi korral  võistlussõitu ei peatata, valestardi teinud võistleja tulemusele lisatakse 20 sekundit karistust.

7.14 Raja lühendamine ja rajapiirde puude + 60 sekundit, raja oluline lühendamine võrdub sõidu tühistmisega.                                                                                                                                                                                          
7.15 Superfinaalis võivad startida iga masinaklassi kaks paremat. Võistleja loobumisel superfinaalsõidust saab õiguse paremuselt kolmas jne. Kui mingist klassist ei ole kahte võistlejat, siis saavad võimaluse teiste klasside võistlejad. Kokku kuni 12 võistlejat. 4WD vabaklassi, Volga, VAZ ja 2 WD Piik võistlejad superfinaalsõidus ei osale. Rahvakrossi võistlejad osalevad Superfinaalis tingimusel, et auto ja võistleja ohutusvarustus vastab SKV teistele masinaklassidele kehtestatule. Stardijärjekord määratakse päeva parimate ringiaegade alusel (k.a treening), aeglasemast kiiremani. Superfinaalsõidu võistlusdistantsi pikkus määratakse võistlusjuhendiga. Superfinaali pikkus 7 ringi.

7.16 Võistlejad on kohustatud täitma ohutusnõudeid ja rajakohtunike märguandeid.

8. Kinnine parkla. Protestid

8.1 Pärast oma masinaklassi viimast sõitu või superfinaali on kinnine parkla kohustuslik kõigile võistlejatele.                                                                                                                                                                
8.2 Protestide esitamise aeg on 15 min pärast tulemuste avaldamist ametlikul teadetetahvlil. Protesti kautsjon 50 EUR, auto lahtivõtmine 200 EUR.

8.3 Autod vabastatakse parklast pärast autasustamist võistluste juhi vastavasisulise korraldusega.

9. Tulemused

9.1 Tulemused kinnitatakse vastavalt finišiprotokollidele.

9.2 Igas masinaklassis (k.a superfinaalis) arvestatakse SKV etappide punkte vastavalt osavõtjate arvule järgmiselt:

KOHT

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

60

59

57

56

54

52

50

48

45

42

38

34

26

17

9

3

2

55

53

52

50

48

46

43

41

37

34

30

25

17

9

3

 

3

49

48

46

44

42

40

37

34

31

27

22

16

9

3