»Back to the system
»Competition
»Documents

Eesti keeles

Competition - Superkrossi KV 8. etapp, auto24ring Aide autokooli karikatele


 

Võistlusjuhend 07.08.2016

2016. a. Superkrossi karikavõistluste VIII etapp                                                                            
2016. a. Läti autoringraja meistrivõistluste ajalooliste autode „Dzintara Aplis“ IV etapp             
2016. a. Vormel Historic Eesti karikavõistluste V ja VI etapp                                                                                                                                                                                         

Registreeritud EAL-s nr.  77 / RK

Rajalitsents: FIA Grade 4 kuni 21.08.2016

1. Võistluse aeg, koht.
1.1 Võistlus toimub 07.08.2016. a. auto24ring, Papsaare küla, Audru vald, Pärnumaa
1.2 Võistluse ajakava

Esmaspäev, 04. juuni 2016. a. – avaldatakse võistluste juhend ja algab osavõtjate eelregistreerimine veebilehel www.superkross.ee
Neljapäev, 04. juuli 2016. a kell 17.00 – lõpeb osavõtjate eelregistreerimine alandatud osavõtumaksuga
Pühapäev, 7. august 2016. a
08.00-10.00 – registreerimine
08.15-10.00 – tehniline kontroll
10.15-10.30 – võistlejate koosolek
10.30-12.30 – treening- ja kvalifikatsioonisõidud
12.30 – võistlussõidud

Täpne võistlussõitude järjestus  ja võistlejate nimekiri avaldatakse hiljemalt võistlejate koosoleku lõpuks (kell 10:00) ametlikul teadetetahvlil.

2. Korraldaja, ametnikud
2.1 Korraldaja: MTÜ Erki Sport
Korraldaja aadress: Kahva tee 1, Papsaare, Audru vald, Pärnu maakond
2.2 Võistluse ametnikud

Võistluse direktor: Peeter Raudsepp (SKV,VHK)                                                                                    
Võistluse direktor: Oskars Ozols (Dzintara Aplis)
Võistluse juht: Erko Eriste (SKV,VHK)                                                                                                   
Võistluse juhi abi : Eiki Eriste (SKV,VHK)                                                                                                          
Võistluse võistlejate esindaja: Andrejs Paupers (Dzintara Aplis)
Võistluse ajamõõtja: Asper Leppik
Võistluse tehnilise kontrolli juht: Riho Linnas (SKV,VHK)                                                  
Võistluse tehnilise kontrolli juht: Anatolijs Gabrans (Dzintara Aplis)
Võistluse teadustaja: Joel Kukk                                                                                                             
Võistluse kiirabi: Pärnu Kiirabi

2.3 Võistluste info
Eiki Eriste, tel +372 51 54 591
www.superkross.ee
www.autosport.ee

3. Rada
Võistlusraja pikkus: 3170 m, laius 12 meetrit
Rajakate: asfalt
Treening- ja võistlussõidud sõidetakse vastupäeva. Boksialalt rajale minek (eelstardialale) toimub rallikrossiraja stardialast.

4. Arvestusklassid
4.1 Noored  12-17 aastat, 2WD kuni 1600 cm³ (SKV)
4.2 Esivedu kuni 2000 cm³  (SKV)
4.3 Tagavedu kuni 2000 cm³ (SKV)
4.4 2WD vabaklass (SKV)
4.5 4WD vabaklass (SKV)
4.6 Rahvakross (SKV)
4.7. Volga (Dzintara Aplis)                                                                                                                                                 
4.8. VAZ 1300 (Dzintara Aplis)                                                                                                                                         
4.9. VAZ 1600 (Dzintara Aplis)                                                                                                                                                
4.10. Vormel Eastern (1300) (VHK, Dzintara Aplis)                                                                                                            
4.11. Vormel Mondial (1600) (VHK, Dzintara Aplis)

5. Üldkorraldus, autode tehnilised tingimused

Võistlused viiakse läbi vastavalt FIA rahvusvahelise spordikoodeksiga, EAL võistlusmäärustikuga, 2016. a. Superkrossi karikavõistluste üldjuhendiga, Rahvakrossi võistluste korraldamise üldalustega ja  käesoleva võistlusjuhendiga. VAZ 1300, VAZ 1600, Volga klassis osalevad autod peavad vastama „Dzintara Aplis“ 2016 tehnilistele tingimustele. Vormel Eastern ja Vormel Mondial klassi vormelautod peavad vastama 2016 Vormel Historic Eesti karikavõistluste tehnlistele tingimustele. Superkrossi karikavõistluste võistlusautod peavad vastama Superkrossi Karikavõistluste 2016 aasta tehnilistele tingimustele. Superkrossi karikavõistluste võistlusautode lubatud rehvid: Kumho ECSTA XS KU36

6. Osavõtjad, osavõtumaksud
6.1 Võistlustest osavõtjad peavad esitama:

- täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse
- EAL-i võistlejalitsentsi (Rahvakrossi klassis võistleja kaardi)
- EAL-i registreerijalitsentsi
- EAL-i auto tehnilise kaardi (ei kehti Rahvakrossi puhul)

6.2 Stardimaksud

Klass

Eelregistreerimine

Kohapeal registreerimine

Noored

60€

90€

Rahvakross

60€

90€

Esivedu

90€

120€

Tagavedu

90€

120€

Vabaklass 2WD

90€

120€

Vabaklass 4WD

90€

120€

Volga

60€

90€

VAZ 1300

60€

90€

VAZ 1600

60€

90€

Vormel Eastern

60€

90€

Vormel Mondia

60€

90€

 


Transponderi lõhkumine või mitteõigeaegne tagastamine 450€  + km. Transponder peab olema tagastatud sekretariaati 60 minuti jooksul peale viimase võistlussõidu lõppu.

NB! Võistleja loetakse eelregistreerunuks, kui ta on täitnud SKV kodulehel www.superkross.ee  registreerimisankeedi ja tema tasutud stardimaks on eelregistreerimisaja lõppajaks laekunud korraldaja pangakontole.
Vaid registreerimisankeedi täitmisel ei oma võistleja õigust saada starti alandatud osavõtutasuga.
Osavõtutasu ja transponderi renditasu maksta MTÜ Erki Sport arveldusarvele EE201010022030073004 SEB.

7. Võistluste käik
7.1 Võistlused peetakse vastavalt EAL Kiirusalade Võistlusmäärustikule ringraja reeglite järgi.

7.2 Kvalifikatsioon toimub treeningsõitude raames. Igale klassile eraldatakse treeninguteks kuni 20 minutit, ringide arv piiramatu.                

7.3 Võistlussõitude start antakse fooriga punaste tulede kustudes ja roheliste tulede tekke hetkega ja finiš lipuga. Start paigalt, töötava mootoriga. Finiš lendav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
7.4 VAZ 1300, VAZ 1600, Volga 1. võistlussõidu pikkus 12 ringi. 2. võistlussõidu pikkus 12 ringi. Noored, Esivedu, Tagavedu, Rahvakross, Vabaklass 2WD, Vabaklass 4WD, Vormel Eastern, Vormel Mondial 1. võistlussõidu pikkus 10 ringi. 2. võistlussõidu pikkus 10 ringi.

7.5 Võistleja treeningsõidu / kvalifikatsioonisõidu parima ringi alusel määratakse stardijärjekord esimesse võistlussõitu. Aegade võrdsuse korral võrreldakse paremuselt teise ringi aegasid. Teise võistlussõidu stardijärjekord määratakse  vastavalt esimese finaalsõidu finišiprotokolli kiiremate ringiaegade alusel.

7.6 Võistlussõitude võitja saab 1 punkti, teine koht 2 punkti jne. Mittestartinud võistleja: klassi (juhul kui ühes sõidus on mitu klassi, siis klasside) võistlejate arv +10 punkti.

7.7 Lõpptulemuseks võistlussõitude punktid liidetakse. Võitja on see, kelle punktisumma on väikseim, võrdsuse korral arvestatakse kohta teises võistlussõidus.

7.8 Võistleja peab olema eelstardis hiljemalt eelneva sõidu liidri viimasele ringile mineku ajaks. Kui see ei ole  võimalik, peab võistleja või tema esindaja informeerima sellest eelstardi kohtuniku, kes võib anda kuni 5 minutit täiendavat lisaaega. Sellisest otsusest peab eelstardi kohtunik informeerima teisi samas stardis osalevaid võistlejaid. Eelstart sulgub eelneva võistlusõidu lõppemisega. Hilinenud või lisaaega küsinud võistleja paigutatakse stardirivi lõppu.

7.9 Valestardi korral  võistlussõitu ei peatata, valestardi teinud võistleja üldajale lisatakse 20 sekundit karistust.                                                                                                                                                                                    
7.10 Superfinaalis võivad startida Noored, Esivedu, Tagavedu, Rahvakross ja 2WD Vabaklass masinaklassi kaks paremat. Võistleja loobumisel superfinaalsõidust saab õiguse paremuselt kolmas jne. Kui mingist klassist ei ole kahte võistlejat, siis saavad võimaluse teiste klasside võistlejad. Kokku kuni 24 võistlejat. Rahvakrossi võistlejad osalevad Superfinaalis tingimusel, et auto ja võistleja ohutusvarustus vastab SKV teistele masinaklassidele kehtestatule. Stardijärjekord määratakse päeva parimate ringiaegade alusel (k.a treening), aeglasemast kiiremani. Superfinaali pikkus 7 ringi.

7.11 Võistlejad ja pealtvaatajad on kohustatud täitma ohutusnõudeid ja rajakohtunike märguandeid.

8. Kinnine parkla. Protestid
8.1 Pärast oma masinaklassi viimast sõitu või superfinaali on kinnine parkla kohustuslik kõigile võistlejatele.
8.2 Protestide esitamise aeg on 15 min pärast tulemuste avaldamist ametlikul teadetetahvlil. Protesti kautsjon 50 EUR, auto lahtivõtmine 200 EUR.
8.3 Autod vabastatakse parklast pärast autasustamist võistluse juhi vastavasisulise korraldusega.

9. Tulemused
9.1 Tulemused kinnitatakse vastavalt finišiprotokollidele.
9.2 Igas SKV masinaklassis (k.a superfinaalis) arvestatakse etappide punkte vastavalt osavõtjate arvule järgmiselt:

 

KOHT

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

60

59

57

56

54

52

50

48

45

42

38

34

26

17

9

3

2

55

53

52

50

48

46

43

41

37

34

30

25

17