»Tagasi avalehele
»Võistlus
»Võistluse seosed
»Võistluse dokumendid
»Registreerunute nimekiri

In English

Võistlus - Rannaküla, Eesti karikavõistlused jäärajasõidus 2012, II etapp - edasi lükatud 5. veebruarile!


JÄÄRAJAVÕISTLUSED “VÕRTSJÄRVE JÄÄ 2012”
Eesti  KV jäärajasõidus
II etapp
VÕISTLUSJUHEND


Registreeritud EAL-s nr.   6 /J

Jäärajavõistlused „Võrtsjärve Jää 2012” viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi Liidu (EAL) kiirusalade Võistlusmäärustega, Võistluste Korraldamise Üldeeskirjadega  ja käesoleva juhendiga.


1. Võistluste koht, aeg, ajakava, korraldajad ja ametnikud

1.1 Võistluste ajakava
1.2 Võistlus toimub 28. jaanuaril 2012. a.  Võrtsjärv, Rannaküla, Rõngu vald, Tartumaa
Neljapäeval, 13. jaanuaril 2012 avaldatakse võistlusjuhend ja algab osavõtjate eelregistreerimine  www.autosport.ee/rk lehel.
Neljapäeval, 26. jaanuaril  2012  17.00 – lõppeb osavõtjate registreerimine

Laupäeval, 28. jaanuaril 2012
8.00-9.20    võistluste mandaat ja autode tehniline kontroll
8.15-9.15    rajaga tutvumine
9.20-9.30    võistlejate koosolek
9.45-    võistlussõitude algus
12.00-13.00    piikrehvidega klasside mandaat ja tehniline kontroll
14.00-14.15    tänavarehviga klasside autasustamine
14.20-14.30    treeningsõidud  piikrehvidega klassidel     
14.35-     võistluse algus piikrehvidega klassidel
17.00-    piikrehvidega klasside autasustamine

Võistluste täpne ajakava, võistlusraja skeem, stardijärjekord ja info avaldatakse võistluste teadetetahvlil kohtunike bussi juures.

1.3 Korraldaja Põltsamaa Tehnikaspordiklubi
Korraldaja aadress: Adavere alevik, Põltsamaa  vald
Lisainfo telefonilt: 5277978

1.4 Võistluste ametnikud:
Võistluste juht    Kaido Soolepp (vanemametnik)               +372 527 9964
Ohutusülem    Mati Kask (vanemametnik)                       +372 527 7978
Tehniline kontroll    Urmas Posti (vanemametnik)                +372 502 5494
Sekretär    Merle Karuks                    +372 527 9960
Peaajamõõtja    Merike Kask (vanemametnik)                   +372 526 1420
Pressiesindaja    Merike Kask    +372 526 1420
Võistluste direktor    Johannes Sikk            +372 534 1130


2. Rada

2.1 Raja pikkus 1500 m, laius 6 – 10 m, raja servad tähistatud.
      Raja kate: jää, lumi.


3. Üldkorraldus, võistlusautod.

3.1 Arvestusklassid
2 WD noored      (kuni 17-aastased k.a.), esi- või tagavedu. Tänavarehv.
2 WD naised    Tänavarehv
2 WD esivedu    Tänavarehv
2 WD tagavedu    Tänavarehv
4 WD    Tänavarehv
2 WD Sport    Esi- või tagavedu. Piikrehv
4 WD Sport    Piikrehv
ERK 2WD      Esi- või tagavedu. Piikrehv


3.2  Võistlusautod
3.2.1 Klassides  3.1.1 - 3.1.5  lubatakse osaleda kõikidel 2WD ja 4WD kinnise kerega autodel, mis vastavad jääraja võistluste korraldamise üldalused 2012 p 2.
3.2.2 Võistlusautod võivad omada EAL tehnilist kaarti
3.2.3 Nõuded rehvidele: rehvis mille läbimõõt on kuni 13”– 90 naastu kuni 15” – 110 naastu, 16” ja üle - 130 naastu. Väljaulatuva osa pikkus rehvist kuni 2mm, kaal kuni 1.4g. Naelte liimimine on lubatud.
3.2.4 Autod ei pea omama autoregistri numbrimärke ega omama tehnilist ülevaatust ja kehtivat liikluskindlustust. 
3.2.5  Klassides 2.1.6 – 2.1.8 lubatud kasutada ainult FIA/Rootsi MM tingimustele vastavaid naastrehve.
3.2.6 2WD Sport ja 4WD Sport  klassi autodel on nõutud turvapuur ning turvapuur peab vastama vähemalt FIA lisa J ptk 253 p8 nõuetele. Autod ei pea omama tehnilist kaarti. ERK 2WD klassi autodel on nõutud turvapuur ning nad peavad vastama mingi klassi tehnilistele nõuetele, mille kinnituseks on vastav märge auto tehnilisel kaardil.
3.2.7 Võistlusnumbrid ja kohustuslik reklaam organisaatorilt.
3.2.8 Sõidu ajal peab juhiukse aken olema suletud.


4. Osavõtjad, osavõtumaks

Ühel autol võib võistelda 3 (kolm) võistlejat, välja arvatud ERK 2WD klass. Kõik sõitjad tasuvad osavõtumaksu, teadustada mandaadis. Võistleja peab esitama mandaadis täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse, EAL võistlejalitsentsi ,rahvaspordi või rahvakrossi kaardi või elukindlustuse vähemalt 3200 EUR. Klassides 3.1.6 – 3.1.8 saab osaleda ainult EAL võistlejalitsensi alusel. Noortel peab olema täidetud vanema  või ametliku hooldaja luba, mille blanketi leiab järgnevalt lingilt: http://autosport.ee/rallyreg/public/series_file/Vanema_luba.doc.
4.1  Stardimaksud
Tänavarehviga autod 20 EUR eelregistreerimisel, 25 EUR kohapeal.
Piikrehvidega autod 30 EUR eelregistreerimisel, 35 EUR kohapeal.
Eelregistreerimine toimub: http://autosport.ee/rk
Stardimaks tasutakse kohapeal sularahas.
4.2  Kohapealne registreerimine toimub ainult vabade kohtade olemasolul.
4.3  Maksimaalselt registreeritakse 90 osalejat.
4.4  Igal võistlusautol peab olema vastupidavast ja vedelikke mitteläbilaskvast materjalist, aluskate (PVC) suurusega vähemalt 3x4 m.

5. Võistluste käik

5.1 Klasside stardijärjekord on järgmine:
2WD noored, 2WD naised, 2WD esivedu, 2WD tagavedu, 4WD, 2WD Sport, 4WD Sport, 2WD ERK (rallikross).
5.2 Start antakse fooriga.
5.3 Valestardi, raja lühendamise ja rajapiirde puute eest trahvitakse 10 sekundi lisamisega sõiduajale iga rikkumise eest. Valestardiks loetakse olukord, kus auto alustab liikumist enne stardimärguannet. Rikkumine tehakse võistlejale teatavaks pärast finišeerimist, pannes karistuse info koos võistleja numbriga teadetetahvlile.
5.4 Kui võistleja ei stardi 20 sekundi jooksul, loetakse võistleja katkestanuks antud võistlussõidus.
5.5 Lubatud sõita vaid tähistatud võistlusrajal vastavalt rajaskeemile. Raja läbimine valelt poolt rajatähiseid või rajapiirdeid loetakse raja mitteläbimiseks ja selle vooru tulemus tühistatakse.
5.6 Sõidetakse kolm vooru, millest arvesse läheb kahe parema tulemus. Start klasside kaupa vabas järjekorras.
Teises voorus klasside stardijärjekord vastupidine esimese vooruga, kolmandas voorus sama mis esimeses voorus.
Kordusstardi loa võib anda võistluste juht.
5.7 ERK 2WD ühisstardis sõidetakse autokrossi reeglite järgi. Esimese poolfinaalsõidu stardijärjekord määratakse ajasõidu tulemuste järgi, teise poolfinaalsõidu stardijärjestus vastavalt esimese tulemuste järgi ja finaalsõit. Poolfinaalis esimene koht annab 1 punkti teine 2 jne. katkestamine sõidus annab punkte vastavalt võistlejate arvule. Kel vähem punkte kahe poolfinaalsõidu tulemuste järgi, valib esimesena finaalsõidus stardikoha jne. Ajasõidu distants 1 ring, poolfinaalis 5 ringi, finaalis 7 ringi. Autode paigutus 2-3-2-3-2
5.8 Võistleja ja/või tema kaaskondsete ebasportliku käitumise eest võidakse võistleja võistluselt eemaldada ja tema tulemus tühistada. Võistlustelt eemaldamise otsuse kinnitab võistluste juht. Võistlustulemuse tühistamise otsuse teeb EAL.

6. Tulemused

6.1 Sõidetakse 3 vooru. Igas voorus fikseeritakse  raja läbimise aeg ning kiireim omas
arvestusklassis saab ühe punkti, teise aja saanud saab 2 punkti jne. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima vähemalt kaks sõiduvooru.
6.2 Lõplik paremusjärjestus saadakse võistleja kahe parema vooru tulemuspunktide
summeerimisel. Võrdsete punktide korral saab määravaks parem tulemus kolmandas-, siis teises ja siis esimeses voorus.
6.3 ERK 2WD ühisstardiga klassi tulemused kinnitatakse vastavalt finišiprotokollidele.
6.4 KV paremusjärjestuse määravad võistlejate poolt kogutud punktisummad KV etappidelt. KV loetakse toimunuks kui toimus vähemalt 3 etappi. Arvesse lähevad kõik etapid.
6.5 Igal etapil antakse kuueteistkümnele esimesele võistlejale punkte tabeli 1 kohaselt.
Tabel 1.
Koht    1.    2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.    10.    11.    12.    13.    14.    15.    16.
Punkte    20    17    15    13    12    11    10    9    8    7    6    5    4    3    2    1

Punktisummade võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel on rohkem võite (teisi, kolmandaid jne kohti), nende võrdsuse korral määrab parem tulemus viimaselt etapilt.
6.6 KV etapp võistlusklassi arvestuses loetakse toimunuks, kui stardib vähemalt viis võistlejat.
6.7 KV arvestusklassis loetakse toimunuks, kui läbi KV sarja stardib kokku vähemalt viis võistlejat.
6.8 Kirjalikke esildisi KV punktiarvestuse kohta võetakse EAL-i sekretariaadis vastu 3 tööpäeva jooksul pärast etapi toimumist. Protestiaeg etappidel on 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist.

7. Protestid

7.1 Protestide esitamise aeg on kuni 15 min tulemuste avaldamisest teadetetahvlil.
Protesti kautsijon on  50 EUR

8. Autasustamine

8.1 Iga masinaklassi kolme parimat autasustatakse Eesti KV karikatega.
8.2 Eriauhinnad võistluste sponsorilt.

9. Vastutus

9.1 Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede
eest korraldaja ega EAL vastust ei kanna.
9.2 Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal.