»Tagasi avalehele
»Võistlus
»Võistluse seosed
»Võistluse dokumendid
»Registreerunute nimekiri

In English

Võistlus - Piiroja karikas I etapp


PIIROJA KARIKAS 2012
I etapp

Võistlusjuhend
EAL reg.nr 4/RK

   
 
 
1. Võistluste koht, ajakava ja korraldaja
1.1 Võistlus toimub 14. jaanuar 2012 a. Piiroja rallikrossi rajal, Alastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgevamaa.
1.2 Võistluste  ajakava
     08.00 - 09.00 Registreerimine ja tehniline komisjon.
     08.00 - 09.30 Rajaga tutvumine jalgsi.
     09.30 - 09.45 Võistlejate koosolek
     09.45 Võistlussõidud
     15.30 Võistluste lõpp ja autasustamine võistluspaigas  (aeg on  orienteeruv )
1.3 Võistluste korraldaja:  Põltsamaa Tehnikaspordiklubi.  
Info Kaido Soolepp 527 9964 , Mati Kask 527 7978
Võistluste juht: Kaido Soolepp
Peaajamõõtja: Merike Kask
Sekretär: Merle Karuks
Tehniline komisjon: Mati Kask
Turvaülem: Mait Soolepp
 
2. Võistlusklassid. Tingimused
2.1 Võistlused toimuvad järgmistes klassides:
     1.  Sõiduautod 2 WD- esi
     2. Sõiduautod 2 WD- taga
     3. Sõiduautod SOJUZ - taga ( VAZ, ZAZ, Mosse)
     4. Sõiduautod NOORED (ainult 2WD/ alla 18 eluaasta)
     5. Sõiduautod NAISED (2- WD)
     6. Sõiduautod 4 WD
 
2.2 Tänavasõiduautodeks loetakse kõiki sõiduautosid, mis kasutavad antud juhendis määratletud tänavasõidurehve.
2.3  Klassid 1 -6  kasutatavad tänavasõidu suverehve.
Naastrehvid  ja M+S rehvid  on keelatud.

2.4 Kontroll rehvide üle toimub enne starte ja voorude kestel. Rehvid peavad vastama tingimustele võistluse igal ajahetkel.
2.5  Autos olevad esemed peavad olema kinnitatud!
2.6 Aku peab olema korrektselt kinnitatud. Salongis asetsev aku peab olema kaetud hapet mitte läbilaskva kattega. Aku plussklemm peab olema kaetud.
2.7 Sõitjad peavad kandma pikkade varrukatega riideid ja samuti pikkade säärtega pükse.
Riided ja kindad peavad olema raskesti süttivast materjalist. Sulavad ja tuleohtlikud materjalid on keelatud.
 
3. Võistlemise kord
3.1. Sõidetakse kolm vooru. Sõidetakse päripäeva. Kasutatakse vaba stardijärjekorda. Start on eraldi koridorist.
3.2. Võistlustulemus selgub kahe parema võistlussõidu aegade summeerimisel.
3.3.Valestardi korral on karistus +20 sek.
3.4. Korraga võib autol nähtav olla ainult üks (1) stardinumber.
3.5. Ringi pikkus 1100 m, raja laius 5 –16 m. Raja servad on tähistatud.
Rajakate: kruus, lumi, jää.  Sõidetakse 3 vooru.
3.6. Start foori või lipuga ja finiš antakse lipuga. Start paigalt, töötava mootoriga. Finiš lendav.
3.7. Raja lühendamine ja rajapiirde puude +10 sek, raja oluline lühendamine võrdub diskvalifitseerimisega.
3.8. Võistlejad on kohustatud täitma ohutusnõudeid ja rajakohtunike märguandeid.
3.9. Starditakse intervalliga 30 sekundit kuni 1 minut. Sõltuvalt konkreetsetest tingimustest lastakse rajale 2 kuni 3 autot.
3.10. Ühes voorus sõidetakse 3 ringi.
3.11. Kohtunikud annavad märguandeid signaallippudega.
3.12. Võistleja peab olema stardikoridoris enne eelmise sõidu lõppemist.  Kui auto, millel võistleja osaleb on samal ajal rajal, siis peab võistleja  seisma oma stardijärjekorras. Sellisel juhul toimub autode vahetamine stardikoridoris.
3.13. Kui startinud võistleja ei lõpeta vooru sõitu, kuid soovib startida järgmises voorus, omistatakse talle konkreetse klassi viimane aeg+ l0 sek
3.14. Proteste saab esitada 15 minutit pärast sõitja finišeerimist kirjalikult võistluste juhile. Protesti kautsjon  50 €
3.15. Võistleja võidakse vastavalt EAL VM eemaldada võistluselt ebasportliku käitumise eest.
3.16. Juhul kui võistlejale jõuab järgi kiirem võistleja, on ta kohustatud kiirema mõõda laskma koheselt ja kiiremat võistlejat takistamata .Käesoleva nõude eiraja võidakse võistluste juhi poolt diskvalifitseerida.
3.17. STOP-märgi eiramisel karistus +30 sekundit.
 
4. Tulemused
4.1. Ajavõtt 1/10 sekundilise täpsusega.
4.2. Võrdse tulemuse korral saab eelistuse teises voorus parema tulemuse saavutanud võistleja.
4.3. Igas masinaklassis autasustatakse 3 paremat.
 
5. Dokumendid ja varustus
5.1. Arvestusklassis 4. nõutakse vanema või vastutaja allkirjaga registreerimislehel. Osavõtt lubatud ainult vanema kirjalikul vastutusel ja autoomaniku nõusolekul.
5.2 . Arvestusklassides 1,2,3,5,6 allkirjastatud registreerimislehte.
5.3. Kohustuslik on turvavöö ja kaitsekiivri kasutamine treening- ja võistlussõitudes.
5.4. Mandaadis peavad kõik võistlejad andma allkirja nõustumaks juhendiga.
5.5. Võistlejad peavad registreerimisel esitama EAL võistlejalitsentsi, rahvasportlase kaardi või elukindlustuse vähemalt
3200 €.  Noortel peab olema täidetud vanema luba, mille vormi leiab järgnevalt lingilt: http://autosport.ee/rallyreg/public/series_file/Vanema_luba.doc

6.   Osavõtumaksud ja eelregistreerimine.
6.1. Stardimaks (eelregistreerimisel ): NOORED, NAISED -  15 €,      
2WD esi, 2WD taga, SOJUZ, 4WD – 25 €
Eelregistreerimine algab 09.01.2012. lõpeb 13.01. 2012 (kell 16.00)
http://www.autosport.ee/rk/
Stardimaks kohapeal registreerimisel: 30 €
Stardimaksude tasumine toimub sularahas võistluse mandaadis.
 
7. Võistluste territoorium
7.1. Võistluste territooriumiks loetakse Piiroja rallikrossiraja territooriumit.
7.2. Võistluste territooriumil tuleb alluda Võistluste Juhi ja tema poolt volitatud isikute korraldustele. Võistluste territooriumile lubatakse ainult võistlejate ja korraldajate autosid. Boksialal ja mahasõiduteel on lubatud suurim kiirus 10 km/h, selle eiramine on karistatav. Võistluste juhil on õigus silmaga hinnates kiiruse ületamise eest määrata rahaline trahv (30 €) või võistleja eemaldada võistluselt.
7.3. Hooldusalal on nõutud vedelikukindel alusstendi kasutamine.
       Mittekasutamisel trahv 30 €.
 
8. Autasustamine
8.1. Igas klassis autasustatakse 3 paremat karikate ja diplomitega.
8.2. Autasustamine toimub pärast võistlust kohapeal.
 
Võistluste juhil on õigus teha võistlusjuhendis kohapeal muudatusi lähtuvalt võistlejate arvust, ilmastikutingimustest ja raja seisukorrast.
 
Võistlustest osavõtt omal vastutusel.
Võistluste korraldaja ja EAL ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest.