»Tagasi avalehele
»Võistlus
»Võistluse seosed
»Registreerunute nimekiri

In English

Võistlus - Piiroja karikas II etapp


 

                                       PIIROJA KARIKAS 2012

                                                    II etapp

 

                                               Võistlusjuhend

 

                                                                                           EAL reg. nr      4B/RS    

 

 

 

1. Võistluste koht, ajakava ja korraldaja

1.1 Võistlus toimub 04. veebruar 2012 a. Piiroja rallikrossi rajal, Alastvere küla, Põltsamaa vald, Jõgevamaa.

1.2 Võistluste  ajakava

     08.00 - 09.00 Registreerimine ja tehniline komisjon.

     08.00 - 09.30 Rajaga tutvumine jalgsi.

     09.30 - 09.45 Võistlejate koosolek

     09.45 Võistlussõidud

     15.30 Võistluste lõpp ja autasustamine võistluspaigas ( aeg on orienteeruv )

 

1.3 Võistluste korraldaja:  Põltsamaa Tehnikaspordiklubi.                         

 

Info Kaido Soolepp 5279964 , Mati Kask 5277978

Võistluste juht:Kaido Soolepp

Peaajamöötja: Merike Kask

Sekretär: Merle Karuks

Tehniline komisjon: Mati Kask

Turvaülem: Mait Soolepp

 

2. Võistlusklassid. Tingimused

2.1 Võistlused toimuvad järgmistes klassides:

    1.  Sõiduautod 2 WD- esi

     2. Sõiduautod 2 WD- taga

     3. Sõiduautod SOJUZ - taga ( VAZ, ZAZ, Mosse)

     4. Sõiduautod NOORED (ainult 2WD/ alla 18 eluaasta)

     5. Sõiduautod NAISED (2- WD)

     6. Sõiduautod 4 WD

2.2 Tänavasõiduautodeks loetakse kõiki kinnise kerega autosid, mis kasutavad antud juhendis määratletud tänavasõidurehve.

2.3 Klassides 1-6 lubatud M+S talverehvid.

2.3.1. Nõuded rehvidele: rehvis mille läbimõõt on kuni 13“-90 naastu kuni 15“-110 naastu, 16 ja üle-130 naastu.

2.3.2. Väljaulatuva osa pikkus rehvist kuni 2mm, kaal kuni 1,4g.

2.3.3. Naelte liimimine on lubatud.

2.3.4. Keelatud on igasugune mustri lõikamine ja lõigatud rehvide kasutamine.

2.3.5. Igasugune materjalide lisamine rehvidele keelatud.

2.4 Kontroll rehvide üle toimub enne starte ja voorude kestel. Rehvid peavad vastama tingimustele võistluse igal ajahetkel.

2.5 Autos olevad esemed peavad olema kinnitatud!

2.6 Aku peab olema korrektselt kinnitatud. Salongis asetsev aku peab olema kaetud hapet mitteläbilaskva kattega. Aku plussklemm peab olema kaetud.

2.7 Sõitjad peavad kandma pikkade varrukatega riideid ja samuti pikkade säärtega pükse.

Riided ja kindad peavad olema raskesti süttivast materjalist. Sulavad ja tuleohtlikud materjalid on keelatud.

 

3. Võistlemise kord

3.1. Sõidetakse kolm vooru. Sõidetakse päripäeva. Kasutatakse vaba stardijärjekorda. Start on eraldi koridorist.

3.2. Võistlustulemus selgub kahe parema võistlussõidu aegade summeerimisel.

3.3.Vale stardi korral on karistusaeg + 20 sek.

3.4. Korraga võib autol nähtav olla ainult üks (1) stardinumber.

3.5. Ringi pikkus 1100m , raja laius 5 -16 m. Raja servad on tähistatud.

Raja kate: kruus, lumi, jää.  Sõidekakse 3 vooru.

3.6. Start foori või lipuga ja finiš antakse lipuga. Start paigalt, töötava mootoriga. Finiš lendav.

3.7. Raja lühendamine ja rajapiirde puude +10 sek, raja oluline lühendamine võrdub diskvalifitseerimisega.

3.8. Võistlejad on kohustatud täitma ohutusnõudeid ja rajakohtunike märguandeid.

3.9. Starditakse intervalliga 30 sekundit kuni 1 minut. Sõltuvalt konkreetsetest tingimustest, lastakse rajale 2 kuni 3 autot.

3.10. Ühes voorus sõidetakse 3 ringi.

3.11. Kohtunikud annavad märguandeid signaallippudega.

3.12. Võistleja peab olema stardikoridoris enne eelmise sõidu lõppemist.    Kui auto, millel võistleja osaleb on samal ajal rajal, siis peab võistleja seisma oma stardijärjekorras. Sellisel juhul toimub autode vahetamine stardikoridoris.

3.13. Kui startinud võistleja ei lõpeta vooru sõitu, kuid soovib startida järgmises voorus, omistatakse talle konkreetse klassi viimane aeg +10 sek

3.14. Proteste saab esitada, 15 minutit peale sõitja finišeerimist, kirjalikult võistluste juhile. Protesti kautsjon  50 eurot.

3.15. Võistleja võidakse vastavalt EAL VM eemaldada võistluselt ebasportliku käitumise eest.

3.16. Juhul kui võistlejale jõuab järgi kiirem võistleja, on ta kohustatud kiirema mõõda laskma koheselt ja kiiremat võistlejat takistamata.Käesoleva nõude eiraja võidakse võistluste juhi poolt diskvalifitseerida.

3.17. STOP-märgi eiramisel karistus +30 sekundit.

 

4. Tulemused

4.1. Ajavõtt 1/10 sekundilise täpsusega.

4.2. Võrdse tulemuse korral saab eelistuse teises voorus parema tulemuse saavutanud võistleja.

4.3. Igas masinaklassis autasustatakse 3 paremat.

 

5. Dokumendid ja varustus

5.1. Arvestusklassis 4. nõutakse vanema või vastutaja allkirjaga registreerimislehel. Osavõtt lubatud ainult vanema kirjalikul vastutusel ja autoomaniku nõusolekul.

5.2 . Arvestusklassides 1,2,3,5,6 nõutakse allkirjastatud registreerimislehte.

5.3. Kohustuslik on turvavöö ja kaitsekiivri kasutamine treening- ja võistlussõitudes.

5.4. Mandaadis peavad kõik võistlejad andma allkirja nõustumaks juhendiga.

5.5. Võistlejad peavad registreerimisel esitama kas EAL võistlejalitsentsi, rahvaspordi või rahvakrossi kaardi või elukindlustuse vähemalt 3200€.

 

6. Osavõtumaksud ja eelregistreerimine.

6.1.Stardimaks (eelregistreerimisel ): NOORED, NAISED -15 € ,  2WD esi, 2WD taga, SOJUZ, 4WD – 25€

Eelregistreerimine algab 24.01.2012. lõppeb 02.02. 2012 (kell 16.00)

http://www.autosport.ee/rk

 

Stardimaks kohapeal registeerimisel: 40€

 

Stardimaksude tasumine toimub sularahas võistluse mandaadis.

 

7.Võistluste territoorium

7.1. Võistluste territooriumiks loetakse Piiroja rallikrossi raja territooriumit.

7.2. Võistluste territooriumil tuleb alluda Võistluste Juhi ja tema poolt volitatud isikute korraldustele. Võistluste territooriumile lubatakse ainult võistlejate ja korraldajate autosid. Boksi alal ja maha sõiduteel on lubatud suurim kiirus 10 km/h, selle eiramine on karistatav. Võistluste juhit on õigus kiiruse ületamise (silmaga hinnates) eest määrata rahaline trahv (30€) või võistleja eemaldada võistluselt.

7.3. Hooldusalal on nõutud vedelikukindel alusstendi kasutamine (mittekasutamisel trahv 30€).

 

8. Autasustamine

8.1. Igas klassis autasustatakse 3 paremat karikate ja diplomitega.

8.2. Autasustamine toimub peale võistlust kohapeal.

 

Võistluste juhil on õigus teha võistlusjuhendis kohapeal muudatusi lähtuvalt võislejate arvust, ilmastikutingimustest ja raja seisukorrast.

 

Võisflustest osavõtt omal vastutusel.

Võistluste korraldaja ja EAL ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest.