»Tagasi avalehele
»Võistlus
»Võistluse seosed
»Võistluse dokumendid
»Registreerunute nimekiri

In English

Võistlus - Kamariku karikas, I etapp, Rakke, Lääne-Virumaa


KAMARIKU KARIKAS 2012
I etapp
Võistlusjuhend EAL reg.nr 7A/J

1. Võistluste koht, ajakava ja korraldaja
1.1 Võistlus toimub 11. veebruar 2012 a. Kamariku karjääris, Rakke vald, Lääne-Virumaa.
1.2 Võistluste ajakava
08.00 - 09.00 Registreerimine ja tehniline komisjon.
08.00 - 09.30 Rajaga tutvumine jalgsi.
09.30 - 09.45 Võistlejate koosolek
09.45 Võistlussõidud
15.30 Võistluste lõpp ja autasustamine võistluspaigas (aeg on orienteeruv )
1.3 Võistluste korraldaja: Andcar oü.
Info Andri Sirp 5145043 , Janar Dede 56239092
Võistluste juht: Andri Sirp
Peaajamöötja: Meelis Elbre
Sekretär: Kadri Vares
Tehniline komisjon: Janar Dede
Turvaülem: Kaspar Mattisen

2. Võistlusklassid. Tingimused
2.1 Võistlused toimuvad järgmistes klassides:
1. Sõiduautod 2 WD- esi
2. Sõiduautod 2 WD- taga
3. Sõiduautod SOJUZ - taga ( VAZ, ZAZ, Mosse)
4. Sõiduautod NOORED (ainult 2WD/ alla 18 eluaasta)
5. Sõiduautod NAISED (2- WD)
6. Sõiduautod 4 WD
7. ATV (traktor)
2.2 Tänavasõiduautodeks loetakse kõiki sõiduautosid, mis kasutavad antud juhendis määratletud tänavasõidurehve.
2.3 Klassides 1–7 lubatud kasutada M+S Naastrehve. Piik on keelatud.
2.4 Kontroll rehvide üle toimub enne starte ja voorude kestel. Rehvid peavad vastama tingimustele võistluse igal ajahetkel.
2.5 Autos olevad esemed peavad olema kinnitatud!
2.6 Aku peab olema korrektselt kinnitatud. Salongis asetsev aku peab olema kaetud hapet mitte läbilaskva kattega. Aku plussklemm peab olema kaetud.
2.7 Sõitjad peavad kandma pikkade varrukatega riideid ja samuti pikkade säärtega pükse. Riided ja kindad peavad olema raskesti süttivast materjalist. Sulavad ja tuleohtlikud materjalid on keelatud.

3. Võistlemise kord
3.1. Sõidetakse kolm vooru. Sõidetakse vastupäeva. Kasutatakse vaba stardijärjekorda. Start on eraldi koridorist.
3.2. Võistlustulemus selgub kahe parema võistlussõidu aegade summeerimisel.
3.3.Valestardi korral on karistus +20 sek.
3.4. Korraga võib autol nähtav olla ainult üks (1) stardinumber.
3.5. Ringi pikkus 3000 m, raja laius 5 –16 m. Raja servad on tähistatud. Rajakate: lumi, jää. Sõidekakse 3 vooru.
3.6. Start foori või lipuga ja finiš antakse lipuga. Start paigalt, töötava mootoriga. Finiš lendav.
3.7. Raja lühendamine ja rajapiirde puude +10 sek, raja oluline lühendamine võrdub diskvalifitseerimisega.
3.8. Võistlejad on kohustatud täitma ohutusnõudeid ja rajakohtunike märguandeid.
3.9. Starditakse intervalliga 30 sekundit kuni 1 minut. Sõltuvalt konkreetsetest tingimustest lastakse rajale 2 kuni 3 autot.
3.10. Ühes voorus sõidetakse 2 ringi.
3.11. Kohtunikud annavad märguandeid signaallippudega.
3.12. Võistleja peab olema stardikoridoris enne eelmise sõidu lõppemist. Kui auto, millel võistleja osaleb on samal ajal rajal, siis peab võistleja seisma oma stardijärjekorras. Sellisel juhul toimub autode vahetamine stardikoridoris.
3.13. Kui startinud võistleja ei lõpeta vooru sõitu, kuid soovib startida järgmises voorus, omistatakse talle konkreetse klassi viimane aeg+ 10 sek
3.14. Proteste saab esitada 15 minutit pärast sõitja finišeerimist kirjalikult võistluste juhile. Protesti kautsjon 50 €
3.15. Võistleja võidakse vastavalt EAL VM eemaldada võistluselt ebasportliku käitumise eest.
3.16. Juhul kui võistlejale jõuab järgi kiirem võistleja, on ta kohustatud kiirema mõõda laskma koheselt ja kiiremat võistlejat takistamata .Käesoleva nõude eiraja võidakse võistluste juhi poolt diskvalifitseerida.
3.17. STOP märgi eiramisel karistus +30 sekundit.

4. Tulemused
4.1. Ajavõtt 1/10 sekundilise täpsusega.
4.2. Võrdse tulemuse korral saab eelistuse teises voorus parema tulemuse saavutanud võistleja.
4.3. Igas masinaklassis autasustatakse 3 paremat.

5. Dokumendid ja varustus
5.1. Arvestusklassis 4. nõutakse vanema või vastutaja allkirjaga registreerimislehel. Osavõtt lubatud ainult vanema kirjalikul vastutusel ja autoomaniku nõusolekul.
5.2 . Arvestusklassides 1,2,3,5,6 allkirjastatud registreerimislehte.
5.3. Kohustuslik on turvavöö ja kaitsekiivri kasutamine treening- ja võistlussõitudes.
5.4. Mandaadis peavad kõik võistlejad andma allkirja nõustumaks juhendiga.
5.5. Võistlejad peavad registreerimisel esitama kas EAL võistlejalitsentsi, rahvasportlase kaardi või elukindlustuse vähemalt 3200 €. Noortel peab olema täidetud vanema luba, mille vormi leiab järgnevalt lingilt: http://autosport.ee/rallyreg/public/series_file/Vanema_luba.doc

6. Osavõtumaksud ja eelregistreerimine.
6.1.Stardimaks : NOORED, NAISED - 20 €, 2WD esi, 2WD taga, SOJUZ, 4WD,ATV – 30 € Eelregistreerimine algab : http://www.autosport.ee/rk/ Stardimaksude tasumine toimub sularahas võistluse mandaadis.

7.Võistluste territoorium
7.1. Võistluste territooriumiks loetakse Kamariku karjääri territooriumit.
7.2. Võistluste territooriumil tuleb alluda Võistluste Juhi ja tema poolt volitatud isikute korraldustele. Võistluste territooriumile lubatakse ainult võistlejateja korraldajate autosid. Boksialal ja mahasõiduteel on lubatud suurim kiirus 10 km/h, selle eiramine on karistatav. Võistluste juhit on õigus silmaga hinnates kiiruse ületamise eest määrata rahaline trahv (30 €) või võistleja eemaldada võistluselt.
7.3. Hooldusalal on nõutud vedelikukindel alustendi kasutamine. Mittekasutamisel trahv 30 €.

8. Autasustamine
8.1. Igas klassis autasustatakse 3 paremat karikatega.
8.2. Autasustamine toimub pärast võistlust kohapeal. Võistluste juhil on õigus teha võistlusjuhendis kohapeal muudatusi lähtuvalt võislejate arvust, ilmastikutingimustest ja raja seisukorrast. Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võistluste korraldaja ja EAL ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgeda eest.