»Tagasi avalehele
»Võistlus
»Võistluse seosed
»Võistluse dokumendid

In English

Võistlus - Superkrossi V etapp, Laitse


Võistlusjuhend

2012. a Superkrossi karikavõistluste V etapp

Pühapäeval, 13. mail  2012. a
LaitseRallyPark

Registreeritud EAL-s nr. 44/RK

1. Võistluse aeg, koht.

1.1. Võistlus toimub 13.05.2012. a  Harjumaa, Kernu vald, Hingu küla, LaitseRallyPark
1.2. Võistluse ajakava:
Neljapäev - 03.05.2012. Avaldatakse võistlusjuhend ja algab osavõtjate eelregistreerumine veebilehel www.superkross.ee.
Neljapäev - 10.05.2012, kell 17.00. Lõpeb eelregistreerumine alandatud osavõtumaksuga.
Pühapäev - 13.05.2012
          08.00 - 10.00 Registeerimine ja tehniline kontroll
          10.15 - 10.30 Võistlejate koosolek
          10.30 - 11.30 Treeningsõidud
          11.30 - 12:30 Ajasõidud
          12.30 - 16.00 Võistlussõidud
Võistluste täpne ajakava, eelsõitude koosseisud ja info avaldatakse ametlikul teadetetahvlil (ATT).

2. Korraldaja, ametnikud
2.1. Korraldaja MTÜ Erki Sport 
Korraldaja aadress: Kahva tee 1, Papsaare Audru v. Pärnu maakond
2.2. Võistluse ametnikud
         Võistluse direktor:    Peeter Raudsepp  II
         Võistluse juht:           Erko Eriste          II                 
         Peaajamõõtja:          Jaanus Kustassoo   III
        Tehniline kontroll:      Peeter Raudsepp   II
        Võistluste sekretär:   Karl Raudsepp III
        Kommentaator:         Joel Kukk
2.3. Võistluste info
Eiki Eriste, tel 51 54 591
Peeter Raudsepp  53 977 944
www.superkross.ee
www.autosport.ee

3. Rada
Võistlusraja pikkus: 1170 m  laius: 8 - 20 m
Treening- ja võistlussõidud peetakse vastupäeva.
Rajakate: kruus, asfalt.

4. Arvestusklassid
4.1. Noored  12-17 aastat, 2WD kuni 1600 cm³, SKV
4.2. 2WD kuni 2000 cm³, SKV
4.3. Classic RWD kuni 2000 cm³, SKV
4.4. 2WD vabaklass, SKV
4.5. 4WD vabaklass, SKV
4.6. Rahvakrossi klass, SKV
4.7. Krosskart 650, Eesti KV
4.8. Krosskart 125, Läti MV

5. Üldkorraldus, autode tehnilised tingimused
Võistlused viiakse läbi vastavalt FIA rahvusvahelise spordikoodeksiga, EAL võistlusmäärustikuga, 2012. a. Superkrossi karikavõistluste üldjuhendiga, Rahvakrossi võistluste korraldamise üldalustega ja  käesoleva võistlusjuhendiga. Võistlusautod peavad vastama SKV 2012. aasta tehnilistele tingimustele.
Rehvidest on lubatud kasutada vaid Master Nordic 2 tüüpi rehve. Rehvimustrit võib lõigata. Rehvid peavad olema ostetud MTÜ-lt Erki Sport.
Krosskartide klassides peavad võistlussõidukid ja nende rehvid vastama nende tehnilistele tingimustele.

6. Osavõtjad, osavõtumaksud
6.1. Võistlustest osavõtjad peavad esitama:
      täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse
      EAL-i võistlejalitsentsi (Rahvakrossi klassis võistleja kaardi)
      EAL-i registreerijalitsentsi
      EAL-i auto tehnilise kaardi (ei kehti Rahvakrossi puhul)
6.2. Stardimaks
      Noored                   50€
      2WD FWD              60€
      Classic RWD        60€
      Vabaklass 2WD    60€
      4WD                        60€
      Rahvakross           30€
      Krosskart 650*      30€
      Krosskart 125*      30€
Kohapeal registreerudes lisandub stardimaksule 20€.
*Klassides Krosskart 125 ja 650 saab registreeruda ja stardimaksu tasuda vaid kohapeal, lisatasu ei lisandu.

Võistleja loetakse eelregistreerunuks registreerimisankeedi täitmisel SKV veebilehel  www.superkross.ee ja raha laekumisel korraldaja arvelduskontole (MTÜ Erki Sport 10022030073004 SEB) võistlusele eelnevaks päevks (mõlemad tingimused peavad olema täidetud). Vaid registreerimisankeedi täitmisel ei oma võistleja õigust saada starti alandatud osavõtutasuga.

7. Võistluste käik
7.1. Võistlused peetakse vastavalt EAL Kiirusalade Võistlusmäärustikule autokrossi reeglite järgi.
7.2. Toimub ajasõit 1 ring ja kaks poolfinaalsõitu 7 ringi ning finaalsõit 9 ringi. Stardipaigutus 2-3-2-3-2.
7.2. Ajasõitude koosseisud loositakse, korraga lubatakse rajale kuni 5 võistlejat. Sõidetakse üks ring soojenduseks ja  1 ring aja  peale. Aegade alusel määratakse stardijärjekord esimesse poolfinaalsõitu. Aegade võrdsuse korral saab parema koha hiljem startinud võistleja. Poolfinaali võitja saab 1 punkti, teine 2 jne.
7.3. Teise poolfinaalsõidu stardijärjekord määratakse  vastavalt esimese finaalsõidu finišiprotokollile.
7.4  Poolfinaalides saadud punktid summeeritakse. Väiksema punktisumma saavutanud võistleja valib finaalis stardikoha esimesena jne. Punktide võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel on parem tulemus (koht) teises poolfinaalis. Valestardi korral  võistlussõit peatatakse, sama võistleja poolt teistkordsel rikkumisel võistleja eemaldatakse sõidust.
Superfinaal toimub vastavalt Superkrossi karikavõistluste üldjuhendile, stardikohad loositakse. Superfinaali distantsi pikkus 5 ringi.

8. Kinnine parkla. Protestid
8.1. Pärast oma masinaklassi viimast sõitu või superfinaali on kinnine parkla kohustuslik kõigile võistlejatele.
8.2. Protestide esitamise aeg on 15 min pärast tulemuste avaldamist ametlikul teadetetahvlil. Protesti kautsjon 50 EUR, auto lahtivõtmine 200 EUR.
8.3. Autod vabastatakse parklast pärast autasustamist võistluste juhi vastavasisulise korraldusega.

9. Tulemused
9.1. Tulemused kinnitatakse vastavalt finišiprotokollidele.
9.2. SKV punktid: I-10, II-8, III-7, IV-6, V-5, VI-4, VII-3, VIII-2, IX-1, X-1 jne. Iga klassi ajasõidu võitja saab ühe lisapunkti.

10. Autasustamine
10.1. Klassi kolme parimat autasustatakse karikatega.
10.2. Superfinaali võitjat autasustatakse rändkarikaga.
10.3. Parima meeskonna  nelja parimat autasustatakse medalitega.
10.3. Eriauhinnad.

11. Kindlustus. Vastutus
Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja ega EAL vastust ei kanna. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal.

12. Võistlusautode parkla
Võistlusautode parklasse lubatakse iga võistlusauto kohta üks tehnilise abi auto ja teenindav personal (võistleja, esindaja ja  4 mehaanikut).