»Back to the system
»Competition
»Connected competitions and series
»Documents

Eesti keeles

Competition - Superkrossi VI etapp, Taali


Võistlusjuhend

2012. a Superkrossi karikavõistluste VI etapp

Pühapäeval, 17. juunil 2012. a, Taali krossirajal
Registreeritud EAL-s nr. 48/RK

1. Võistluse aeg, koht.
1.1. Võistlus toimub 17.06.2012. a, Pärnumaa, Tori vald, Taali küla, Taali krossirada
1.2. Võistluse ajakava:
Teisipäev - 29.05.2012. Avaldatakse võistlusjuhend ja algab osavõtjate eelregistreerumine veebilehel
www.superkross.ee
Neljapäev - 14.06.2012 kell 17.00. Lõpeb eelregistreerumine alandatud osavõtumaksuga
Pühapäev - 17.06.2012
          08.00 - 10.00 Registeerimine ja tehniline kontroll
          10.15 - 10.30 Võistlejate koosolek
          10.30 - 11.30 Treeningsõidud
          11.30 - 12:30 Ajasõidud
          12.30 - 16.00 Võistlussõidud
Võistluste täpne ajakava, eelsõitude koosseisud ja info avaldatakse ametlikul teadetetahvlil (ATT).

2. Korraldaja, ametnikud
2.1. Korraldaja MTÜ Erki Sport, Kahva tee 1, Papsaare Audru v. Pärnu maakond
2.2. Võistluse ametnikud
      Võistluse direktor:     Peeter Raudsepp     II
      Võistluse juht:           Erko Eriste             II                
      Peaajamõõtja:           Jaanus Kustassoo  III
      Tehniline kontroll:      Peeter Raudsepp     II
      Võistluste sekretär:   Karl Raudsepp        III
      Kommentaator:         Joel Kukk
2.3. Võistluste info
Eiki Eriste, tel 51 54 591
Peeter Raudsepp  53 977 944
www.superkross.ee
www.autosport.ee

3. Rada
Võistlusraja pikkus: 867m,  laius: 10 - 15 m
Rajakate: kruus 72%, asfalt 28%
Treening- ja võistlussõidud peetakse vastupäeva.

4. Arvestusklassid
4.1. Noored 12-17 aastat, 2WD kuni 1600 cm³, SKV
4.2. 2WD kuni 2000 cm³, SKV
4.3. Classic RWD kuni 2000 cm³, SKV
4.4. 2WD vabaklass, SKV
4.5. 4WD vabaklass, SKV
4.6. Rahvakrossi klass, SKV
4.7. Krosskart 650, Eesti KV

5. Üldkorraldus, autode tehnilised tingimused
Võistlused viiakse läbi vastavalt FIA rahvusvahelise spordikoodeksiga, EAL võistlusmäärustikuga, 2012. a. Superkrossi karikavõistluste üldjuhendiga, Rahvakrossi võistluste korraldamise üldalustega ja  käesoleva võistlusjuhendiga. Võistlusautod peavad vastama SKV 2012. aasta tehnilistele tingimustele.
Rehvidest on lubatud kasutada vaid Master Nordic 2 tüüpi rehve. Rehvimustrit võib lõigata. Rehvid peavad olema ostetud MTÜ-lt Erki Sport.
Krosskartide klassides peavad võistlussõidukid ja rehvid vastama nende tehnilistele tingimustele.

6. Osavõtjad, osavõtumaksud
6.1. Võistlustest osavõtjad peavad esitama:
- täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse
- EAL-i võistlejalitsentsi (Rahvakrossi klassis võistleja kaardi)
- EAL-i registreerijalitsentsi
- EAL-i auto tehnilise kaardi (ei kehti Rahvakrossi puhul)
6.2. Stardimaks
          Noored                50
          2WD                   50
          Classic RWD       50
          Vabaklass 2WD   50
          4WD                   60
          Krosskart 650*     30
          Rahvakross          30
Kohapeal registreerudes lisandub stardimaksule 20€.
*Klassis Krosskart 650 saab registreeruda ja stardimaksu tasuda vaid kohapeal, lisatasu ei lisandu.
NB! Võistleja loetakse eelregistreerunuks registreerimisankeedi täitmisel SKV veebilehel  www.superkross.ee ja raha laekumisel korraldaja arvelduskontole võistlusele eelnevaks päevaks (mõlemad tingimused peavad olema täidetud). Vaid registreerimisankeedi täitmisel ei oma võistleja õigust saada starti alandatud osavõtutasuga. MTÜ Erki Sport 10022030073004 SEB

7. Võistluste käik
7.1. Võistlused peetakse vastavalt EAL Kiirusalade Võistlusmäärustikule autokrossi reeglite järgi.
7.2. Toimub ajasõit 1 ring ja kaks poolfinaalsõitu 7 ringi ning finaalsõit 9 ringi. Stardipaigutus 2-3-2-3-2.
7.2. Ajasõitude koosseisud loositakse, korraga lubatakse rajale kuni 5 võistlejat. Sõidetakse üks ring soojenduseks ja  1 ring aja  peale. Aegade alusel määratakse stardijärjekord esimesse poolfinaalsõitu. Aegade võrdsuse korral saab parema koha hiljem startinud võistleja. Poolfinaali võitja saab 1 punkti, teine 2 jne.
7.3. Teise poolfinaalsõidu stardijärjekord määratakse  vastavalt esimese finaalsõidu finišiprotokollile.
7.4  Poolfinaalides saadud punktid summeeritakse. Väiksema punktisumma saavutanud võistleja valib finaalis stardikoha esimesena jne. Punktide võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel on parem tulemus (koht) teises poolfinaalis.
Valestardi korral  võistlussõit peatatakse, sama võistleja poolt teistkordsel rikkumisel võistleja eemaldatakse sõidust.
Superfinaal toimub vastavalt Superkrossi karikavõistluste üldjuhendile, stardikohad loositakse. Superfinaali distantsi pikkus 5 ringi.

8. Kinnine parkla. Protestid

8.1. Pärast oma masinaklassi viimast sõitu või superfinaali on kinnine parkla kohustuslik kõigile võistlejatele.
8.2. Protestide esitamise aeg on 15 min pärast tulemuste avaldamist ametlikul teadetetahvlil. Protesti kautsjon 50 EUR, auto lahtivõtmine 200 EUR.
8.3. Autod vabastatakse parklast pärast autasustamist võistluste juhi vastavasisulise korraldusega.

9. Tulemused

9.1. Tulemused kinnitatakse vastavalt finišiprotokollidele.
9.2. SKV punktid: I-10, II-8, III-7, IV-6, V-5, VI-4, VII-3, VIII-2, IX-1, X-1 jne. Iga klassi ajasõidu võitja saab ühe lisapunkti.

10. Autasustamine

10.1. Klassi kolme parimat autasustatakse karikatega.
10.2. Superfinaali võitjat autasustatakse rändkarikaga.
10.3. Parima meeskonna  nelja parimat autasustatakse medalitega.
10.3. Eriauhinnad.

11. Kindlustus. Vastutus
Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja ega EAL vastust ei kanna. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal.

12. Võistlusautode parkla
Võistlusautode parklasse lubatakse iga võistlusauto kohta üks tehnilise abi auto ja teenindav personal (võistleja, esindaja ja  4 mehaanikut).