»Tagasi avalehele
»Võistlus
»Võistluse seosed
»Võistluse dokumendid

In English

Võistlus - Superkrossi VIII etapp, Audru


Võistlusjuhend

2012. a. Superkrossi karikavõistluste  VIII etapp Auhinnapoe auhindadele

Pühapäeval, 9. septembril 2012. a  Pärnumaal,  Audru ringrajal

 Registreeritud EAL-s nr.    /RK       

1. Võistluse aeg, koht
1.1. Võistlus toimub 09.09.2012. a. Audru ringrajal, Pärnumaal

1.2. Võistluse ajakava
Reedel, 17. augustil 2012. a.
avaldatakse võistluste juhend ja algab osavõtjate eelregisreerimine veebilehel  www.superkross.ee
Neljapäeval,  6. septembril 2012. a. kell 17.00 - lõpeb osavõtjate eelregistreerimine alandatud osavõtumaksuga
Pühapäeval,  9. septembril 2012. a
       08.00-10.00 - registreerimine
       08.15-10.15 - tehniline kontroll

       10.15-10.30 - võistlejate koosolek
       10.30-11.30 - treeningsõidud

       11.30 - eelsõidud
       12.30 - võistlussõidud

Võistluste täpne ajakava, eelsõitude koosseisud ja muu info avaldatakse ametlikul teadetetahvlil (ATT).

2. Korraldaja, ametnikud
2.1. Korraldaja MTÜ Erki Sport 
Korraldaja aadress: Kahva tee 1, Papsaare Audru v. Pärnu maakond
2.2. Võistluse ametnikud
        Võistluse direktor:   Peeter Raudsepp  II           
        Võistluse juht:          Erko Eriste           II
        Peaajamõõtja:         Asper Leppik
       Tehniline kontroll:     Marko Luhaoja   III

       Võistluste sekretär:  Jaanus Kustassoo   III
       Kommentaator:         Joel Kukk

2.3. Võistluste info
Eiki Eriste, tel 51 54 591
www.superkross.ee
www.autosport.ee

3. Rada
3.1 Võistlusraja pikkus: 3170m,  laius 12m. Rajakate: asfalt.
3.2. Treening- ja võistlussõidud peetakse vastupäeva.

4. Arvestusklassid, võistluse seosed
4.1. Noored  12-17 aastat, sõiduautod 2WD kuni 1600 cm³ - Superkrossi KV
4.2. Sõiduautod 2WD – Superkrossi KV
4.3. Sõiduautod Classic RWD – Superkrossi KV
4.4. Sõiduautod 2WD Vabaklass – Superkrossi KV

4.5. Sõiduautod 4WD Vabaklass – Superkrossi KV
4.6. Sõiduautod Rahvakross – Superkrossi KV
4.7. Estfield – Erki Sport KV
4.8. Historic Formula – Erki Sport KV
4.9. Dzintara Volga – Erki Sport KV
4.10. Historic Lada – Erki Sport KV

5. Üldkorraldus, autode tehnilised tingimused  
5.1  Võistlused viiakse läbi vastavalt FIA rahvusvahelise spordikoodeksiga, EAL võistlusmäärustikuga, 2012. a. Superkrossi karikavõistluste üldjuhendiga ja  käesoleva võistlusjuhendiga.
5.2. Võistlusjuhend on koostatud eesti keeles ja tõlgitud inglise keelde. Vaieldavuste korral lähtutakse eestikeelsest tekstist.
5.3. SKV sarjas osalevad võistlusautod peavad vastama SKV 2012. aasta tehnilistele tingimustele. Ülejäänud osalevad autod peavad vastama oma klassi tehnilistele tingimustele.
5.4.  Superkrossi KV arvestusklassides on lubatud kasutada vaid Kumho Ecsta MX KU15 195/50-15 tüüpi rehve. Rehvimustri lõikamine on keelatud.

6. Osavõtjad, osavõtumaksud
6.1. Võistlustest osavõtjad peavad esitama:
       - täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse
- EAL (ASN) võistlejalitsentsi (võistleja kaardi)
- EAL (ASN) registreerijalitsentsi
- EAL (ASN) auto tehnilise kaardi (v.a. Rahvakross)
6.2. Stardimaksud

 

Klass

Eelregistreerumisel (€)

Kohapeal registreerudes (€)

Noored

50

70

2WD, Lada, Vabaklass 2WD, Vabaklass 4WD

60

80

Rahvakross

30

50

 

Klassides Dzintara Volga, Estfield, Historic Formula ja Historic Lada toimub registreerumine ning stardimaksu tasumine kohapeal. Stardimaks on 30€.

NB! Võistleja loetakse eelregistreerunuks registreerimisankeedi täitmisel SKV veebilehel  www.superkross.ee ja raha laekumisel korraldaja arvelduskontole (mõlemad tingimused peavad olema täidetud). Vaid registreerimisankeedi täitmisel ei oma võistleja õigust saada starti alandatud osavõtutasuga.
MTÜ Erki Sport 10022030073004 SEB 

Meeskonna registreerimine toimub vastavalt SKV 2012 Üldjuhendile.

7. Võistluste käik
7.1. Võisteldakse juhindudes ringraja võistlusmäärustikest. Toimub ajasõit ja kaks finaalsõitu.
7.2. Ajasõidus sõidetakse 1 ring soojenduseks, 1 ring aja  peale ja üks jahutusring.

Ajasõidu aegade alusel määratakse stardijärjekord esimesse finaalsõitu. Esikohalt stardib võistleja, kelle ringiaeg oli parim jne. Ilma ajasõidu tulemuseta sõitjad stardivad viimastelt kohtadelt.
7.3 Stardipaigutus 1-1-1-1.
7.4. Mõlema finaalsõidu distants on a´ 10 ringi.

7.5. I koht finaalsõidus annab 1 punkti, II  koht  2 punkti jne. Lõpptulemuseks finaalsõitude punktid liidetakse. Võitja on see, kelle punktisumma on väikseim, võrdsuse korral arvestatakse kohta teises sõidus.
7.6. II sõidu stardijärjekord määratakse vastavalt I sõidu tulemuste pööratud järjestusele – esimesed kuus pööratud järjestuses, järgmised kuus pööratud järjestuses jne.
7.7. Valestardi korral liidetakse võistleja finišiajale 20 (kahekümne) sekundiline trahv.
7.8. Superfinaal toimub vastavalt Superkrossi karikavõistluste üldjuhendile, stardikohad loositakse.  Superfinaali distantsi pikkus 5 ringi. Superfinaalis saavad osaleda vaid SKV arvestuses osalevad võistlejad, välja arvatud 4 WD klassis osalejad.

8. Kinnine parkla. Protestid
8.1. Pärast oma masinaklassi viimast sõitu või superfinaali on kinnine parkla kohustuslik kõigile võistlejatele.
8.2. Protestide esitamise aeg lõpeb 15 min pärast tulemuste avaldamist teadetetahvlil. Protesti kautsjon 50 €, auto lahtivõtmine 200 €.
8.3. Autod vabastatakse parklast pärast autasustamist võistluste juhi vastavasisulise korraldusega.

9. Tulemused
9.1. Tulemused kinnitatakse vastavalt finišiprotokollidele.
9.2. SKV punktid: I-10, II-8, III-7, IV-6, V-5, VI-4, VII-3, VIII-2, IX-1, X-1 jne. Iga klassi ajasõidu võitja saab ühe lisapunkti.
Kui masinaklassis stardib alla kolme võistleja, siis etapi tulemus hooaja punktiarvestusse ei lähe.

10. Autasustamine
10.1. Klassi kolme paremat autasustatakse karikatega.
10.2. Superfinaali võitjat autasustatakse rändkarikaga.

10.3. Parima meeskonna  nelja parimat autasustatakse medalitega.
10.4. Klassis 2 WD Vaba autasustatakse parimat BMW 325 CUP autoga osalejat karikaga.


11. Kindlustus. Vastutus
Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja ega EAL vastust ei kanna. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab võistluste juht kohapeal.

12. Võistlusautode parkla
Võistlusautode parklasse lubatakse iga võistlusauto kohta üks tehnilise abi auto ja meeskond (võistleja, esindaja,  4 mehaanikut).