»Tagasi avalehele
»Võistlus
»Võistluse seosed
»Võistluse dokumendid

In English

Võistlus - Superkrossi X etapp, Audru krossirada


2012. a Superkrossi karikavõistluste X etapp AUTOD.EE karikatele

Pühapäeval, 7. oktoobril  2012. a, Audruringi rallikrossirajal

Registreeritud EAL-s nr. 98/RK

1. Võistluse aeg, koht.
1.1. Võistlus toimub 07.10.2012. a  Audruringi rallikrossirajal
1.2. Võistluse ajakava:
Laupäev, 29.09.2012. Avaldatakse võistlusjuhend ja algab osavõtjate eelregistreerumine veebilehel www.superkross.ee
Neljapäev, 04.10.2012 kell 17.00. Lõpeb eelregistreerumine alandatud osavõtumaksuga
Pühapäev, 07.10.2012
        08.00 - 10.00 Registeerimine ja tehniline kontroll
        10.15 - 10.30 Võistlejate koosolek
        10.30 - 11.30 Treeningsõidud
        11.30 - 12.30 Ajasõidud
        12.30 - 16.00 Võistlussõidud
Võistluste täpne ajakava, eelsõitude koosseisud ja info avaldatakse ametlikul teadetetahvlil (ATT).

2. Korraldaja, ametnikud
2.1. Korraldaja MTÜ Erki Sport 
Korraldaja aadress: Kahva tee 1, Papsaare Audru v. Pärnu maakond
2.2. Võistluse ametnikud
       Võistluse direktor:     Peeter Raudsepp       II
       Võistluse juht:          Erko Eriste                II                 
       Peaajamõõtja:          Jaanus Kustassoo      II
       Tehniline kontroll:      Marko Luhaoja           III
       Võistluste sekretär:   TH
       Kommentaator:         Joel Kukk
2.3. Võistluste info
Eiki Eriste, tel +372 51 54 591
www.superkross.ee
www.autosport.ee

3. Rada
Võistlusraja pikkus: TH m  laius: TH m
Treening- ja võistlussõidud peetakse vastupäeva.
Rajakate: kruus, asfalt.

4. Arvestusklassid
4.1. Noored  12-17 aastat, 2WD kuni 1600 cm³, SKV
4.2. 2WD kuni 2000 cm³, SKV
4.3. Classic RWD kuni 2000 cm³, SKV
4.4. 2WD vabaklass, SKV
4.5. 4WD vabaklass, SKV
4.6. Rahvakrossi klass, SKV
4.7. Krosskart 650, Erki Sport KV
4.8. Krosskart 125, Erki Sport KV

5. Üldkorraldus, autode tehnilised tingimused
Võistlused viiakse läbi vastavalt FIA rahvusvahelise spordikoodeksiga, EAL võistlusmäärustikuga, 2012. a. Superkrossi karikavõistluste üldjuhendiga, Rahvakrossi võistluste korraldamise üldalustega ja  käesoleva võistlusjuhendiga. Võistlusautod peavad vastama SKV 2012. aasta tehnilistele tingimustele.
Rehvidest on lubatud kasutada vaid Master Nordic 2 ja Kumho Ecsta MX KU15 195/50 R15 tüüpi rehve. Master Nordic 2 rehvimustrit võib lõigata. Rehvid peavad olema ostetud MTÜ-lt Erki Sport.
Krosskartide klassides peavad võistlussõidukid ja nende rehvid vastama nende tehnilistele tingimustele.

6. Osavõtjad, osavõtumaksud
6.1. Võistlustest osavõtjad peavad esitama:
    - täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse
    - EAL-i võistlejalitsentsi (Rahvakrossi klassis võistleja kaardi)
    - EAL-i registreerijalitsentsi
    - EAL-i auto tehnilise kaardi (ei kehti Rahvakrossi puhul)
6.2. Stardimaks
Noored: 50€
2WD: 60€
Classic RWD: 60€
Vabaklass 2WD: 60€
4WD: 60€
Krosskart 650*: 30€
Krosskart 125*: 30€
Rahvakross: 30€
Kohapeal registreerudes lisandub stardimaksule 20€.
*Klassides Krosskart 125 ja 650 saab registreeruda ja stardimaksu tasuda vaid kohapeal, lisatasu ei lisandu.
NB! Võistleja loetakse eelregistreerunuks registreerimisankeedi täitmisel SKV veebilehel  www.superkross.ee ja raha laekumisel korraldaja arvelduskontole võistlusele eelnevaks
päevaks (mõlemad tingimused peavad olema täidetud). Vaid registreerimisankeedi täitmisel ei oma võistleja õigust saada starti alandatud osavõtutasuga.
Korraldaja pangarekvisiidid: MTÜ Erki Sport 10022030073004 SEB 

7. Võistluste käik
7.1. Võistlused peetakse vastavalt EAL Kiirusalade Võistlusmäärustikule autokrossi reeglite järgi.
7.2. Toimub ajasõit 1 ring ja kaks poolfinaalsõitu 7 ringi ning finaalsõit 9 ringi. Stardipaigutus 2-3-2-3-2.
7.2. Ajasõitude koosseisud loositakse, korraga lubatakse rajale kuni 5 võistlejat. Sõidetakse üks ring soojenduseks ja  1 ring aja  peale. Aegade alusel määratakse stardijärjekord esimesse poolfinaalsõitu. Aegade võrdsuse korral saab parema koha hiljem startinud võistleja. Poolfinaali võitja saab 1 punkti, teine 2 jne.
7.3. Teise poolfinaalsõidu stardijärjekord määratakse  vastavalt esimese finaalsõidu finišiprotokollile.
7.4  Poolfinaalides saadud punktid summeeritakse. Väiksema punktisumma saavutanud võistleja valib finaalis stardikoha esimesena jne. Punktide võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel on parem tulemus (koht) teises poolfinaalis.
7.5. Valestardi korral  võistlussõit peatatakse, sama võistleja poolt teistkordsel rikkumisel võistleja eemaldatakse sõidust.
7.6.Superfinaal toimub vastavalt Superkrossi karikavõistluste üldjuhendile, stardikohad loositakse. Superfinaali distantsi pikkus 5 ringi.
7.7. Mehaanikute võidusõidust osavõtjaile on ettenõhtud turvavarustuse kasutamine kohustuslik. Mehaanikute võidusõidul ei saa osaleda 4WD või Krosskart klassidessse kuuluvate autodega. Stardikohad loositakse.

8. Kinnine parkla. Protestid
8.1. Pärast oma masinaklassi viimast sõitu, superfinaali või mehaanikute võidusõitu on kinnine parkla kohustuslik kõigile võistlejatele.
8.2. Protestide esitamise aeg on 15 min pärast tulemuste avaldamist ametlikul teadetetahvlil. Protesti kautsjon 50 EUR, auto lahtivõtmine 200 EUR.
8.3. Autod vabastatakse parklast pärast autasustamist võistluste juhi vastavasisulise korraldusega.

9. Tulemused

9.1. Tulemused kinnitatakse vastavalt finišiprotokollidele.
9.2. SKV punktid viimasel etapil: I-15, II-12, III-10, IV-9, V-8, VI-7, VII-6, VIII-5, IX-4, X-3, XI-2, XII-2 jne. Iga klassi ajasõidu võitja saab ühe lisapunkti.

10. Autasustamine

10.1. Klassi kolme parimat autasustatakse karikatega.
10.2. Superfinaali võitjat autasustatakse rändkarikaga.
10.3. Mehaanikute võidusõidu kolme paremat autasustatakse karikatega.
10.3. Parima meeskonna  nelja parimat autasustatakse medalitega.
10.3. Eriauhinnad.

11. Kindlustus. Vastutus

Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja ega EAL vastust ei kanna. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal.

12. Võistlusautode parkla
Võistlusautode parklasse lubatakse iga võistlusauto kohta üks tehnilise abi auto ja teenindav personal (võistleja, esindaja ja  4 mehaanikut).