»Tagasi avalehele
»Võistlus
»Võistluse seosed
»Registreerunute nimekiri

In English

Võistlus - Misso Talv 2012


JÄÄRAJAVÕISTLUS “Misso Talv 2012“
VÕISTLUSJUHEND
Registreeritud EAL-s nr.12/JJäärajavõistlus „Misso Talv 2012” viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi Liidu (EAL) kiirusalade Võistlusmäärustega, Võistluste Korraldamise Üldeeskirjadega ja käesoleva juhendiga.
1. Võistluste koht, aeg, ajakava, korraldajad ja ametnikud
1.1 Võistluste ajakava
1.2 Võistlus toimub 11.veebruaril 2012. a. Misso rallikrossirada,Missoküla küla, Misso vald, Võrumaa
Esmaspäeval, 23.jaanuaril 2012 avaldatakse võistlusjuhend ja algab osavõtjate eelregistreerimine www.autosport.ee/rk lehel.
Reedel, 10. jaanuaril 2012 17.00 – lõppeb osavõtjate registreerimine
Laupäeval, 11. veebruaril 2012
8.00-9.20 võistluste mandaat ja autode tehniline kontroll
8.15-9.15 rajaga tutvumine
9.20-9.30 võistlejate koosolek
9.45- võistlussõitude algus
12.00-13.00 piikrehvidega klassi ja ERK mandaat ja tehniline kontroll
14.00-14.15 tänavarehviga klasside autasustamine
14.20-14.30 treeningsõidud piikrehvidega klassidel
14.35- võistluse algus piikrehvidega klassidel
17.00- piikrehvidega klasside autasustamine
Võistluste täpne ajakava, võistlusraja skeem, stardijärjekord ja info avaldatakse võistluste teadetetahvlil kohtunike bussi juures.
1.3 Korraldaja Kolme Kandi Klubi
Korraldaja aadress: Misso, Võrumaa
Lisainfo telefonilt: 5218183
1.4 Võistluste ametnikud:
Võistluste juht Lauri Luts +372 521 8183
Ohutusülem Urmo Luts +372 528 3536
Tehniline kontroll Lembit Luts +372 510 6969
Sekretär Sandra Kiilo +372 523 3711
Peaajamõõtja Marko Tarro +372 526 1420

2. Rada
2.1 Raja pikkus 1200 m, laius 6 – 10 m, raja servad tähistatud.
Raja kate: jää, lumi.

3. Üldkorraldus, võistlusautod.
3.1 Arvestusklassid
1. 2 WD noored (kuni 16-aastased k.a.), esi- või tagavedu. Tänavarehv.
2. 2 WD naised Tänavarehv
3. 2 WD esivedu Tänavarehv
4. 2 WD tagavedu Tänavarehv
5. 4 WD Tänavarehv
6. 2 WD Sport Esi- või tagavedu. Piikrehv
7. ERK 2WD Esi- või tagavedu.
3.2 Võistlusautod
3.2.1 Klassides 3.1.1 - 3.1.5 lubatakse osaleda kõikidel 2WD ja 4WD kinnise kerega autodel, mis vastavad jääraja võistluste korraldamise üldalused 2012 p 2.
3.2.2 Võistlusautod võivad omada EAL tehnilist kaarti
3.2.3 Nõuded rehvidele: rehvis mille läbimõõt on kuni 13”– 90 naastu kuni 15” – 110 naastu, 16” ja üle - 130 naastu. Väljaulatuva osa pikkus rehvist kuni 2mm, kaal kuni 1.4g. Naelte liimimine on lubatud.
3.2.4 Autod ei pea omama autoregistri numbrimärke ega omama tehnilist ülevaatust ja kehtivat liikluskindlustust.
3.2.5 Klassis 2WD Piik lubatud kasutada ainult FIA/Rootsi MM tingimustele vastavaid naastrehve. Klassis ERK 2WD võib kasutada p.3.2.3 vastavaid naastrehve. Ilmaolude sobimise korral otsustatakse piikrehvidega sõitmine kohapeal. Piikrehvide kasutamine toimub ainult juhul, kui kõigil eelregistreerinud võistlejatel on need olemas ja kõik võistlejad ühehäälselt soovivad võistelda piikrehvidel, vastasel juhul võisteldakse tänavarehviga.
3.2.6 2WD Sport klassi autodel on nõutud turvapuur ning turvapuur peab vastama vähemalt FIA lisa J ptk 253 p8 nõuetele. Autod ei pea omama tehnilist kaarti. ERK 2WD klassi autodel on nõutud turvapuur ning nad peavad vastama mingi klassi tehnilistele nõuetele, mille kinnituseks on vastav märge auto tehnilisel kaardil.
3.2.7 Võistlusnumbrid ja kohustuslik reklaam organisaatorilt.
3.2.8 Sõidu ajal peab juhiukse aken olema suletud.

4. Osavõtjad, osavõtumaks
Ühel autol võib võistelda 2 (kaks) võistlejat, välja arvatud ERK 2WD klass. Kõik sõitjad tasuvad osavõtumaksu, teadustada mandaadis. Võistleja peab esitama mandaadis täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse, EAL võistlejalitsentsi ,rahvaspordi või rahvakrossi kaardi või elukindlustuse vähemalt 3200 EUR. Klassides 3.1.6 – 3.1.8 saab osaleda ainult EAL võistlejalitsensi alusel. Noortel peab olema täidetud vanema või ametliku hooldaja luba, mille blanketi leiab järgnevalt lingilt: http://autosport.ee/rallyreg/public/series_file/Vanema_luba.doc.
4.1 Stardimaksud
Tänavarehviga autod 20 EUR eelregistreerimisel, 25 EUR kohapeal.
Piikrehvidega autod 30 EUR eelregistreerimisel, 35 EUR kohapeal.
Eelregistreerimine toimub: http://autosport.ee/rk
Stardimaks tasutakse kohapeal sularahas.
4.2 Kohapealne registreerimine toimub ainult vabade kohtade olemasolul.
4.3 Maksimaalselt registreeritakse 50 osalejat.
4.4 Igal võistlusautol peab olema vastupidavast ja vedelikke mitteläbilaskvast materjalist, aluskate (PVC) suurusega vähemalt 3x4 m.

5. Võistluste käik
5.1 Klasside stardijärjekord on järgmine:
2WD noored, 2WD naised, 2WD esivedu, 2WD tagavedu, 4WD, 2WD Sport, 2WD ERK (rallikross).
5.2 Start antakse lipuga.
5.3 Valestardi, raja lühendamise ja rajapiirde puute eest trahvitakse 10 sekundi lisamisega sõiduajale iga rikkumise eest. Valestardiks loetakse olukord, kus auto alustab liikumist enne stardimärguannet. Rikkumine tehakse võistlejale teatavaks pärast finišeerimist, pannes karistuse info koos võistleja numbriga teadetetahvlile.
5.4 Kui võistleja ei stardi 20 sekundi jooksul, loetakse võistleja katkestanuks antud võistlussõidus.
5.5 Lubatud sõita vaid tähistatud võistlusrajal vastavalt rajaskeemile. Raja läbimine valelt poolt rajatähiseid või rajapiirdeid loetakse raja mitteläbimiseks ja selle vooru tulemus tühistatakse.
5.6 Sõidetakse kolm kahe ringilist vooru, millest arvesse läheb kahe parema tulemus. Start klasside kaupa vabas järjekorras.
Teises voorus klasside stardijärjekord vastupidine esimese vooruga, kolmandas voorus sama mis esimeses voorus.
Kordusstardi loa võib anda võistluste juht.
5.7 ERK 2WD ühisstardis sõidetakse eelsõidud. Kolmest eelsõidust kahe parema ajad summeeritakse ja sellest vastavalt toimub finaali koha paigutus.
5.8 Võistleja ja/või tema kaaskondsete ebasportliku käitumise eest võidakse võistleja võistluselt eemaldada ja tema tulemus tühistada. Võistlustelt eemaldamise otsuse kinnitab võistluste juht. Võistlustulemuse tühistamise otsuse teeb EAL.

6. Tulemused
6.1 Sõidetakse 3 vooru. Igas voorus fikseeritakse raja läbimise aeg ning kiireim omas
arvestusklassis saab ühe punkti, teise aja saanud saab 2 punkti jne. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima vähemalt kaks sõiduvooru.
6.2 Lõplik paremusjärjestus saadakse võistleja kahe parema vooru tulemuspunktide
summeerimisel. Võrdsete punktide korral saab määravaks parem tulemus kolmandas-, siis teises ja siis esimeses voorus.
6.3 ERK 2WD ühisstardiga klassi tulemused kinnitatakse vastavalt finišiprotokollidele.

7. Protestid
7.1 Protestide esitamise aeg on kuni 15 min tulemuste avaldamisest teadetetahvlil.
Protesti kautsijon on 50 EUR

8. Autasustamine
8.1 Iga masinaklassi kolme parimat autasustatakse diplomiga.

9. Vastutus
9.1 Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede
eest korraldaja ega EAL vastust ei kanna.
9.2 Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal.