»Tagasi avalehele
»Võistlus
»Võistluse dokumendid

In English

Võistlus - Superkrossi KV VI etapp, LaitseRallyPark Auto Stock OÜ karikatele


 

Võistlusjuhend                    

2018. a. Superkrossi karikavõistluste VI etapp Auto Stock OÜ karikatele                                                                                           

Pühapäeval, 17. juuni 2018. a                                                                                                                                          
LaitseRallyPark, Hingu, Harju maakond                                                                                                                
Registreeritud EAL`s:  61/RK                                                                                                                                        
Raja luba nr. 4/ERK kuni 31.12.19                                                     

1. Võistluse aeg, koht.
1.1 Võistlus toimub 29.04.2018. a. LaitseRallyPark, Hingu, Harju maakond
1.2 Võistluse ajakava

Esmaspäev, 4. juuni 2018. a. – avaldatakse võistluste juhend ja algab osavõtjate eelregistreerimine veebilehel www.superkross.ee
Neljapäev, 14. juuni 2018. a kell 17.00 – lõpeb osavõtjate eelregistreerimine alandatud osavõtumaksuga
Pühapäev, 29. aprill 2018. a
08.00-10.00 – registreerimine
08.15-10.00 – tehniline kontroll
10.15-10.30 – võistlejate koosolek
10.30-12.15 – treening- ja kvalifikatsioonisõidud
12.30 – võistlussõidud

Täpne võistlussõitude järjestus  ja võistlejate nimekiri avaldatakse hiljemalt võistlejate koosoleku lõpuks (kell 10:25) ametlikul teadetetahvlil.

2. Korraldaja, ametnikud
2.1 Korraldaja MTÜ Erki Sport, Kahva tee 1, Papsaare, Audru vald, Pärnu maakond
2.2 Võistluse ametnikud

Võistluse direktor: Eiki Eriste
Võistluse juht: Erko Eriste
Võistluse ajamõõtja: Asper Leppik
Võistluse tehnilise kontrolli juht: Lauri Vadi
Võistluse teadustaja: Joel Kukk
Kiirabi: Pärnu Haigla

2.3 Võistluste info
Eiki Eriste, tel 51 54 591
www.superkross.ee
www.autosport.ee

3. Rada
Võistlusraja pikkus: 1130 m, laius 10-12 meetrit                                                                                               
Rajakate: asfalt, pinnas                                                                                                                                              
Treening- ja võistlussõidud sõidetakse vastupäeva.

4. Arvestusklassid
4.1 Noored - 12-17 aastat, 2WD kuni 1600 cm³
4.2 FWD - Esivedu kuni 2000 cm³
4.3 RWD - Tagavedu kuni 2000 cm³
4.4 Vabaklass
4.5 Rahvakross

5. Üldkorraldus, autode tehnilised tingimused
Võistlus viiakse läbi vastavalt FIA rahvusvahelise spordikoodeksiga, EAL võistlusmäärustikuga, 2018. a. Superkrossi karikavõistluste üldjuhendiga. Võistlusautod peavad vastama SKV 2018. A. tehnilistele tingimustele. Lubatud rehvid: Autokross - Master Optima kõik mõõdud, Kumho MX  KU 36  205/50 R 15 või Ecsta MX KU 36  225/45 R 17 ja Primiorri Solazo Made in Euroope kõik mõõdud. Rehvide lõikamine keelatud.

6. Osavõtjad, osavõtumaksud
6.1 Võistlustest osavõtjad peavad esitama:

 -täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse
- EAL-i võistlejalitsentsi (Rahvakrossi klassis võistleja kaart)
- EAL-i registreerijalitsentsi
- EAL-i auto tehnilise kaardi (ei kehti Rahvakrossi puhul)

6.2 Stardimaksud:

Klass

Eelregistreerimine

Kohapeal registreerimine

Noored

60€

90€

Rahvakross

60€

90€

Esivedu

90€

120€

Tagavedu

90€

120€

Vabaklass 4WD

90€

120€

Krosskart

60€

90€


Transponderi lõhkumine või mitteõigeaegne tagastamine 450€ + km. Transponder peab olema tagastatud sekretariaati 60 minuti jooksul peale võistlussõitude lõppu.

NB! Võistleja loetakse eelregistreerunuks, kui ta on täitnud SKV kodulehel www.superkross.ee registreerimisankeedi ja tema tasutud stardimaks on eelregistreerimisaja lõppajaks laekunud korraldaja pangakontole. Vaid registreerimisankeedi täitmisel ei oma võistleja õigust saada starti alandatud osavõtutasuga. Osavõtutasu maksta MTÜ Erki Sport arveldusarvele EE201010022030073004 SEB.

7. Võistluste käik
7.1 Võistlused peetakse vastavalt EAL Kiirusalade Võistlusmäärustikule autokrossi reeglite järgi.

7.2 Kvalifikatsioon toimub treeningsõitude raames. Igale klassile eraldatakse treeninguteks 10-15 minutit, ringide arv piiramatu.                

7.3 Võistlussõitude start antakse fooriga ja finiš lipuga. Start paigalt, töötava mootoriga. Finiš lendav.                                                                                                                                                                                                
7.4 1. poolfinaali pikkus 7 ringi. 2. poolfinaali pikkus 7 ringi. Finaali pikkus 9 ringi.

7.5 Võistleja treeningsõidu parima ringi alusel määratakse stardijärjekord esimesse poolfinaalsõitu. Aegade võrdsuse korral võrreldakse paremuselt teise ringi aegasid. Teise poolfinaalsõidu stardijärjekord määratakse  vastavalt esimese finaalsõidu finišiprotokollile.

7.6 Poolfinaali võitja saab 1 punkti, teine koht 2 punkti jne. Mittestartinud võistleja: klassi (juhul kui ühes sõidus on mitu klassi, siis klasside) võistlejate arv + 10 punkti.

7.7 Poolfinaalide punktid summeeritakse. Väiksema punktisummaga võistleja saab valida finaalis esimesena stardikoha, paremuselt teise summa kogunud võistleja teisena jne. Punktide võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel oli parem tulemus (koht) teises poolfinaalis.

7.8 Kui võistleja pole saanud tulemust kummaski poolfinaalis, siis stardib ta finaalis viimaselt kohalt ja tema teenitud punktid jagatakse pooleks.

7.9 Kui võistleja ei saa finaalis startida, jääb tema koht täitmata. Finaalis mittestartinud võistleja saab finaali viimase tulemuse.

7.10 Võistleja peab olema eelstardis hiljemalt eelneva sõidu liidri viimasele ringile mineku ajaks. Kui see ei ole  võimalik, peab võistleja või tema esindaja informeerima sellest eelstardi kohtuniku, kes võib anda kuni 5 minutit täiendavat lisaaega. Sellisest otsusest peab eelstardi kohtunik informeerima teisi samas stardis osalevaid võistlejaid. Eelstart sulgub eelneva võistlusõidu lõppemisega. Hilinenud või lisaaega küsinud võistleja paigutatakse stardirivi lõppu.

7.11 Kui võistlusklassis on võistlejaid rohkem kui 10, siis toimuvad eraldi poolfinaalid: 1. Poolfinaalis ajasõidu 1-3-5-…, 2. poolfinaalis ajasõidu 2-4-6-… Kummastki poolfinaalist otse A-finaali edasi 2 parimat võistlejat, teised B-finaali, kust edasi A-finaali saavad 6 parimat.

7.12 Valestardi korral  võistlussõitu ei peatata, valestardi teinud võistleja üldajale lisatakse 20 sekundit karistust.                                                                                                                                                                                   
7.13 Superfinaalis võivad startida iga masinaklassi kaks paremat. Võistleja loobumisel superfinaalsõidust saab õiguse paremuselt kolmas jne. Kui mingist klassist ei ole kahte võistlejat, siis saavad võimaluse teiste klasside võistlejad. Kokku kuni 12 võistlejat. 4WD klassi võistlejad superfinaalsõidus ei osale. Rahvakrossi võistlejad osalevad Superfinaalis tingimusel, et auto ja võistleja ohutusvarustus vastab SKV teistele masinaklassidele kehtestatule. Stardijärjekord määratakse päeva parimate ringiaegade alusel (k.a treening), aeglasemast kiiremani. Superfinaali pikkus 7 ringi.

7.14 Võistlejad ja pealtvaatajad on kohustatud täitma ohutusnõudeid ja rajakohtunike märguandeid.

8. Kinnine parkla. Protestid
8.1 Pärast oma masinaklassi viimast sõitu või superfinaali on kinnine parkla kohustuslik kõigile võistlejatele.
8.2 Protestide esitamise aeg on 15 min pärast tulemuste avaldamist ametlikul teadetetahvlil. Protesti kautsjon 50 EUR, auto lahtivõtmine 200 EUR.
8.3 Autod vabastatakse parklast pärast autasustamist võistluse juhi vastavasisulise korraldusega.

9. Tulemused
9.1 Tulemused kinnitatakse vastavalt finišiprotokollidele.
9.2 Igas masinaklassis (k.a superfinaalis) arvestatakse SKV etappide punkte vastavalt osavõtjate arvule järgmiselt:


Iga klassi ajasõidu võitja saab ühe lisapunkti.

10. Autasustamine
10.1 Klassi kolme parimat autasustatakse karikatega.
10.2 Superfinaali võitjat autasustatakse rändkarikaga.                                                                                          
10.3  RWD - Tagavedu kuni 2000 cm³ klassis autasustakse eraldi Lada autodel võistlejaid.

11. Kindlustus. Vastutus
Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja ega EAL vastust ei kanna. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal.

12. Võistlusautode parkla
Võistlusautode parklasse lubatakse iga võistlusauto kohta üks tehnilise abi auto ja teenindav personal (võistleja, esindaja ja  2 mehaanikut). Sissepääs eelregistreerimise alusel. Igal võistlejal peab olema vastupidavast ja vedelikke mitteläbilaskvast materjalist võistlusauto aluskate mõõtmetega vähemalt 3 x 4 m (PVC). Aluskatte mittekasutamisel trahv 100 eurot.