»Tagasi avalehele
»Võistlus
»Võistluse seosed
»Võistluse dokumendid
»Registreerunute nimekiri

In English

Võistlus - SUPERKROSSI KV 2. ETAPP 2020 AUTO24RING - PÕHJARING SEKK AUTOKAUBAD KARIKATELE


 

Võistlusjuhend                             

2020. a. Superkrossi karikavõistluste II etapp Sekk Autokaubad karikatele                                                                                                                   

Laupäeval, 7. märtsil 2020. aasta                                                                                                                               
auto24ring, Papsaare küla, Pärnu 88317, Pärnumaa                                                                         
Registreeritud EAL`s 11 RK                                                                                                                                           

1. Võistluse aeg, koht.
1.1 Võistlus toimub 07.03.2020. a. auto24ring, Põhjaring, Papsaare küla, Pärnumaa 
1.2 Võistluse ajakava

Esmaspäev, 17. veebruar 2020. a. – avaldatakse võistluste juhend ja algab osavõtjate eelregistreerimine veebilehel www.superkross.ee
Neljapäev, 5. märts 2020. a kell 17.00 – lõpeb osavõtjate eelregistreerimine alandatud osavõtumaksuga
Laupäeval, 7. märts 2020. a
08.00-10.00 – registreerimine
08.15-10.00 – tehniline kontroll
10.15-10.30 – võistlejate koosolek
10.30-12.15 – treening- ja kvalifikatsioonisõidud
12.30 – võistlussõidud

Täpne võistlussõitude järjestus  ja võistlejate nimekiri avaldatakse hiljemalt võistlejate koosoleku lõpuks (kell 10:25) ametlikul teadetetahvlil.

2. Korraldaja, ametnikud
2.1 Korraldaja MTÜ Erki Sport, Kahva tee 1, Papsaare, Audru vald, Pärnu maakond
2.2 Võistluse ametnikud

Võistluse direktor: Eiki ERISTE
Võistluse juht: Erko ERISTE
Võistluse ajamõõtja: Asper LEPPIK
Võistluse tehnilise kontrolli juht: Kalle HANSEN
Võistluse teadustaja: Joel KUKK
Võistluse meditsiin: Pärnu Haigla

2.3 Võistluste info
Eiki Eriste, tel 51 54 591
www.superkross.ee
www.autosport.ee

3. Rada
Võistlusraja pikkus: 1200 m, laius 16-18 meetrit.                                                                                                                                                                          
Rajakate: asfalt                                                                                                                                                          
Treening- ja võistlussõidud sõidetakse vastupäeva.

 4. Arvestusklassid
4.1 Noored 12-17 aastat, 2WD kuni 1600 cm³
4.2 Esivedu kuni 2000 cm³
4.3 Tagavedu kuni 2000 cm³
4.4 Vabaklass
4.5 Rahvakross
4.6 Krosskart 650 cm³
4.7 Lada (Erki Sport KV)
4.8 Volga (Erki Sport KV)

5. Üldkorraldus, autode tehnilised tingimused
Võistlus viiakse läbi kooskõlas FIA spordikoodeksiga, kiirusalade võistlusmäärusega, võistluste korraldamise üldeeskirjadega Eestis, 2020. a. Superkrossi karikavõistluste üldjuhendiga. Superkrossi KV arvestuses võistlevad võistlusautod peavad vastama SKV 2020. a. tehnilistele tingimustele. Võib kasutada kõiki E tähisega suverehve, M/S, lamellrehvid. Ilma naastudeta. Rehvi lõikamine keelatud. Vabaklassis võib kasutada slick-tüüpi rehve. 

6. Osavõtjad, osavõtumaksud
6.1 Võistlustest osavõtjad peavad esitama:                                                                                                                         
-Täidetud ja allkirjastatud vormikohase osavõtuavalduse ;                                                                                        
-ASN Võistlejalitsentsi või Võistlejakaardi (rahvakrossi klassis);                                                                       
-ASN Registreerijalitsentsi (v.a rahvakross klass);                                                                                                
-ASN Auto tehnilise kaardi.

6.2 Stardimaksud:

Klass

Eelregistreerimine

Kohapeal registreerimine

Noored

60€

70€

Rahvakross

60€

70€

Krosskart

60€

70€

Esivedu

90€

100€

Tagavedu

90€

100€

Vabaklass

90€

100€

Lada

90€

100€

Volga

90€

100€


6.3 Transponderi lõhkumine või mitteõigeaegne tagastamine 450€ + km. Transponder peab olema tagastatud sekretariaati 60 minuti jooksul peale võistlussõitude lõppu.

NB! Võistleja loetakse eelregistreerunuks, kui ta on täitnud SKV kodulehel www.superkross.ee registreerimisankeedi ja tema tasutud stardimaks on eelregistreerimisaja lõppajaks laekunud korraldaja pangakontole. Vaid registreerimisankeedi täitmisel ei oma võistleja õigust saada starti alandatud osavõtutasuga. Osavõtutasu ja transponderi renditasu maksta MTÜ Erki Sport arveldusarvele EE201010022030073004 SEB.

7. Võistluste käik
7.1 Juhindutakse autokrossi võistlusmäärustikust.                                                                                                                     
7.2 Kvalifikatsioon toimub treeningsõitude raames. Igale klassile eraldatakse treeninguteks 10-15 minutit, ringide arv piiramatu.                                                                                    
7.3 Treeningsõitude ja võistlussõitude start on eraldi koridorist.                                                                    
7.4 Võistlussõitude start antakse fooriga ja finiš lipuga. Start paigalt, töötava mootoriga. Finiš lendav.       
7.5 Stardipaigutus 3-2-3-2. Võistlusvoorudes valestardi puhul lisatakse võistleja lõpuajale 20 sekundit. Finaalis valestardi puhul uus start ja valestardi teinud võistleja paigutatakse viimasele stardikohale. Teistkordse valestardi tegemisel võistleja eemaldatakse võistlussõidust.                                                           
7.6 Peetakse kolm võistlusvooru. Iga võistlusvooru vahel on paus 15 minutit. Eelsõidu pikkus 5 ringi. Iga eelsõidu võitja saab 1 punkti, teine koht 2 punkti jne. Mittestartinud võistleja: klassi võistlejate arv+10 punkti.                                                                                                                                                                              
7.7 Võistleja treeningsõidu parima ringi alusel määratakse stardijärjekord esimesse võistlusvooru. Aegade võrdsuse korral võrreldakse paremuselt teise ringi aegasid. Teise võistlusvooru stardijärjekord määratakse vastavalt esimese võistlusvooru finišiprotokollile. Kolmanda võistlusvooru stardijärjekord määratakse vastavalt teise võistlusvooru finišiprotokollile.                    
7.8 Finaaliks võistlusvoorude punktid summeeritakse. Väiksema punktisummaga võistleja saab valida finaalis esimesena stardikoha, paremuselt teise summa kogunud võistleja teisena jne. Punktide võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel oli parem tulemus (koht) kolmandas võistlusvoorus.                              
7.9 Kui võistleja pole saanud tulemust (jõudnud finišisse) üheski võistlusvoorus, siis stardib ta finaalis viimaselt kohalt ja tema teenitud kohapunktid jagatakse pooleks.              
7.10 Finaali pikkus 9 ringi.                                                                                                                                           
7.11 Kui võistleja ei saa finaalis startida, jääb tema koht täitmata. Finaalis mittestartinud võistleja saab finaali viimase tulemuse.
7.12 Võistleja peab olema eelstardis hiljemalt eelneva sõidu liidri viimasele ringile mineku ajaks. Kui see ei ole võimalik, peab võistleja või tema esindaja informeerima sellest eelstardi kohtuniku, kes võib anda kuni 5 minutit täiendavat lisaaega. Sellisest otsusest peab eelstardi kohtunik informeerima teisi samas stardis osalevaid võistlejaid. Eelstart sulgub eelneva võistlussõidu lõppemisega. Hilinenud või lisaaega küsinud võistleja paigutatakse stardirivi lõppu. 
7.13 Superfinaalis võivad startida iga Superkrossi KV masinaklassi kaks paremat. Võistleja loobumisel superfinaalsõidust saab õiguse paremuselt kolmas jne. Kui mingist klassist ei ole kahte võistlejat, siis saavad võimaluse teiste klasside võistlejad. Kokku kuni 12 võistlejat. Vabaklassi võistlejad superfinaalsõidus ei osale. Rahvakrossi võistlejad osalevad Superfinaalis tingimusel, et auto ja võistleja ohutusvarustus vastab SKV teistele masinaklassidele kehtestatule. Stardijärjekord määratakse päeva parimate ringiaegade alusel (k.a treening), aeglasemast kiiremani. Superfinaalsõidu võistlusdistantsi pikkus 7 ringi. 
7.14 Võistkonna liikmete ja/või kaaskondsete poolt võistluse segamisel võib võistluse juht trahvida võistlejat või tema registreerijat esimesel korral rahatrahviga kuni 100€. Korduva ja/või tahtliku rikkumise puhul võib võistluse juht võistleja/võistlejad võistluselt eemaldada ja tema/nende tulemused tühistada.

8. Kinnine parkla. Protestid
8.1 Pärast oma masinaklassi viimast sõitu või superfinaali on kinnine parkla kohustuslik kõigile võistlejatele.
8.2 Protestide esitamise aeg on 30 min pärast tulemuste avaldamist ametlikul teadetetahvlil. Protesti kautsjon 50 EUR, auto lahtivõtmine 200 EUR.
8.3 Autod vabastatakse parklast pärast autasustamist võistluse juhi vastavasisulise korraldusega.

9. Tulemused
9.1 Tulemused kinnitatakse vastavalt finišiprotokollidele.
9.2 Superkrossi KV masinaklassides (k.a superfinaalis) arvestatakse SKV etappide punkte vastavalt osavõtjate arvule järgmiselt: 1. koht – 20; 2. – 17; 3. – 15; 4. – 14; 5. – 13; 6. – 12; 7. – 11; 8. – 10; 9. – 9; 10- – 8; 11. – 7; 12. – 6; 13. – 5; 14. – 4; 15. – 3; 16. – 2; 17. – 1; 18. – 1 punkti jne.                                            
9.3 Iga klassi ajasõidu võitja saab ühe lisapunkti.

10. Autasustamine
10.1 Igal etapil autasustatakse kõikides masinaklassides kolme paremat võistlejat karikaga ja ajasõidu parimat medaliga.                                                                              
10.2 Autasustamiselt puudumine võrdub kohapunktidest ilmajäämisega.                                                          
10.3. Autasustamisele tuleb võistlejal ilmuda võistlusriietuses (talvel on lubatud soojad üleriided), nõude eiramine võrdub kohapunktidest ilmajäämisega.
10.4 Superfinaali võitjat autasustatakse rändkarikaga.

11. Kindlustus. Vastutus
Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja ega EAL vastust ei kanna. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu kohapeal.

12. Võistlusautode parkla
12.1 Võistlusautode parklasse lubatakse iga võistlusauto kohta üks tehnilise abi auto ja teenindav personal (võistleja, esindaja ja  2 mehaanikut). Sissepääs eelregistreerimise alusel.                                                      
12.2 Võistleja boksis peab olema võistlusauto alune ala kaetud lekkekindla kattega ja iga auto kohta vähemalt üks aktiivainega 6 kg tulekustuti, mis peab olema nähtaval kohal ja kergesti kättesaadav.