Kindlustus

EAL on sõlminud võistluste korraldamist silmas pidades vastutuskindlustuse AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaaliga (edaspidi PZU)

Kindlustuspoliisi nr: 1619570467

Kindlustusperiood: 01.02.2017 kuni 31.01.2018

Kindlustatud tegevus

Autospordi võistluste ja rallitestide korraldamine ja sellega vahetult seotud tegevus sh raja ettevalmistustööd, liikluse korraldamine, rajakompleksi, parklate, pealtvaataja alade jms seotud ehitiste, rajatiste ja kinnistute haldamine, toitlustusteenused, turvateenused ja ürituskorraldus.

Kindlustuskaitse

Kindlustuskaitse hõlmab tegevusvastutust ja tootjavastutust

Tegevusvastutuse kindlustuskaitse hõlmab kindlustusperioodil kindlustatud tegevuse raames toimunud ootamatu ja ettenägematu õigusrikkumisega seotud kahju hüvitamise kohustuse.

Tootjavastutuse kindlustuskaitse hõlmab kindlustusperioodil kindlustatud tegevuse raames toodetud/müüdud/vahendatud toote puudest tekkinud kahju, mille tagajärjel on kindlustatud isikul tekkinud kahju hüvitamise kohustus.

Hüvitamisele kuulub ka nõuete menetlemisel kindlustatud isiku õigusabile, ekspertiisile ja kohtupidamisele kulutatud summa ehk õiguskaitsekulud. Hüvitamisele kuuluvad ainult kindlustusandjaga eelnevalt kooskõlastatud õiguskaitsekulud.

Hüvitispiir

Kõikide nõuete hüvitispiir on 500 000 eurot

Omavastutus

Omavastutus iga kindlustusjuhtumi kohta on 1 000 eurot

Kehtivuspiirkond

Eesti Vabariik

Kindlustuspoliis

Vastutuskindlustuse tingimused

Tootja vastutuskindlustuse tingimused

EST RUS ENG

Autosport 2016

Järjekordne raamat sarjast „Eesti Autosport“ koondab endas traditsiooniliselt kokkuvõtet aastast Eesti autospordis. Hulgaliselt pildimaterjali, põhjalikud ülevaated, persoonilood ja 2016. aastat kokku võttev statistika. Järjekorras on see juba 14. raamat ja sellise pika traditsiooniga spordiraamatuid pole Eestis palju. Aasta pakkus meile erinevatelt aladelt erinevaid emotsioone ja need on kõik siia kaante vahele pandud.

See raamat on väärikas kokkuvõte 2016. aastast Eesti autospordis ja see leiab kindlasti tee Eesti autospordisõbra raamaturiiulisse. Saadaval nii raamatupoodides kui EAL kontoris Mustamäe tee 4.

Üldinfo

Eesti Autospordi Liit on Eesti Autoklubi (13.10.1924-16.06.1940) ja Eesti Autoliidu (1947-1988) õigusjärglane ning nende tegevuse jätkaja. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA liige alates 11.oktoobrist 1991.a., omades FIA põhikirja art. 3.1 kohaselt Rahvusliku Autoklubi staatust. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA poolt volitatud ainupädev autospordi ja autonduse edustaja Eesti Vabariigi territooriumil.

Ralli mobiilis

EAL Akadeemia

veebitehas