Litsentsi taotlemine

EAL sõitjalitsentsi taotluse saad esitada siin.

Millist litsentsi taotleda?

 • Alates 2021 hooajast on valdava osa EAL väljastatavatest autospordi võistlejalitsentsidest universaalsed ja kehtivad peaaegu kõikidel Eestisisestel autospordialadel välja arvatud kardispordis. Rahvaspordi litsents kehtib kõigil rahvaspordivõistlustel kus kasutatakse rahvaspordi tehnilistele tingimustele vastavaid autosid, kaasa arvatud rahvakross. Rahvuslik litsents on nõutav osalemiseks kõigil Eestis toimuvatel Eesti rahvuslikel võistlustel, kus kasutatakse sportautosid (turvapuuri ja ASN-kaardiga autod, välja arvatud rahvakross).
 • Kokkuleppel Läti ja Leedu ASN-ga kehtib Eesti rahvuslik litsents ka nende riikide rahvuslikel võistlustel, kuid vajalik on füüsilise litsentsi olemasolu.

 • Kuni 18-aastastel noortel tuleb taotleda noortelitsentsi. Selle hind on 25 eurot ja see tuleks allkirjastatult koos tervisetõendiga (vorm) saata EAL-i. Noortelitsentsi taotlemiseks peab võistleja olema sündinud aastal 2002 või hiljem.

 • 4x4 off-road kohaliku taseme litsentse väljastab 4x4 off-road alakomitee. 4x4 off-road võistlejalitsents ei kehti ühelgi teisel autospordialal.

 • E-autospordi võistlejalitsents annab õiguse osaleda ainult e-autospordi ametlikel võistlustel. Kõik EAL ülejäänud võistlejalitsentsid annavad õiguse osaleda e-autospordis.

 • Komiteed võivad kehtestada võistlustele pääsemiseks korra, mille kohaselt tuleb läbida eelnev koolitus ja/või teha litsentsieksam.

Mida meeles pidada?

 • Ühekordset litsentsi taotlemisel tuleb taotlusvormis kindlasti märkida ära võistlus ja selle toimumise kuupäev(ad).
 • Litsentsitaseme tõstmisel hooaja kestel tuleb tasuda täiendavalt litsentside hinnavahe. Täishinnaga uue litsentsi ostmine ei ole vajalik.
 • Kui registreerumiseks on vaja litsentsi numbrit, saad seda alati kontrollida oma kasutajakonto kaudu.
 • Rahvuslikke litsentse füüsilisel kujul EAL ei väljasta. NB! Väljaspool Eestit (k.a. Lätis ja Soomes) võistlemiseks on vaja litsentsi füüsilisel kujul. 
 • Litsentsi puudutavates küsimustes võtke ühendust telefonil 6398 666 või e-mailil litsents@autosport.ee.

EAL sõitjalitsentsi üldtingimused

 • EAL litsentsi omanik võib osaleda vaid EAL-is registreeritud võistlustel. Registreerimata võistlustel osalemine on keelatud.
 • Litsentsiomanik võtab kohustuse täita võistlustel võistlusmäärust ja võistlusjuhendit.
 • Eesti võistlustel kehtib hooaja litsents 31.jaanuarini.
 • Registreerimata võistlustel ja treeningutel osalemise eest võib EAL võistlejat karistada järgmiselt:
  - hoiatus
  - litsentsi kehtivuse peatamine (või edaspidi võistlejakaardi / litsentsi väljastamisest keeldumine)
  - rahatrahv
  - hooaja tulemuste tühistamine.
EST RUS ENG

Autosport 2019

Unustamatu autospordiaasta 2020 on kaante vahel! Saadaval raamatukauplustes üle Eesti ja veebipoest aadressil http://makse.autosport.ee/shop

Kiirusta, raamatuid on piiratud kogus!

Üldinfo

Eesti Autospordi Liit on Eesti Autoklubi (13.10.1924-16.06.1940) ja Eesti Autoliidu (1947-1988) õigusjärglane ning nende tegevuse jätkaja. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA liige alates 11.oktoobrist 1991.a., omades FIA põhikirja art. 3.1 kohaselt Rahvusliku Autoklubi staatust. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA poolt volitatud ainupädev autospordi ja autonduse edustaja Eesti Vabariigi territooriumil.

Ralli EMV sari

veebitehas