Piirangud leevenevad 17. maist

17. maist on lubatud välistingimustes toimuvatest treeningutest ja võistlustest osa võtta varasemast suuremal hulgal (250) inimestel ning ka teineteisest eraldatud grupid tohivad olla suuremad (25). Eesti meistri- ja karikavõistlustel ei kohaldata rühma- ega kellajapiirangut. Pealtvaatajad ei ole endiselt lubatud võistlustel ega treeningutel.

Allpool lühiülevaade autosporti enim puudutavatest punktidest treeningute ja võistluste juhenditest. Spordivõistluse korraldamise detailsemate juhistega saab tutvuda siin ja treeningu korraldamise juhistega siin.

Võistlused

Välistingimustes on lubatud spordivõistlused ning spordi-ja liikumisüritused üksnes juhul, kui osalejate arv ei ole rohkem kui 250 isikut, kes on jaotatud kuni 25isikulistesse rühmadesse ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega ja ürituse korraldaja tagab, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00. Kui võistluse korraldamisega otseselt seotud isikud ei puutu kokku osalejatega, siis neid osalejate hulka ei arvata. Spordivõistlustel, kus osalevad ainult spordialaliidu võistlussüsteemis osalevad sportmängude meistriliiga ja esiliiga võistkondade sportlased, professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid või täiskasvanute Eesti meistri- ja karikavõistlustel ei kohaldata rühma- ega kellaajapiirangut.

Treeningud

Välistingimustes on lubatud treenimine kuni 25 isikulistes rühmades, sealhulgas juhendaja, kuid mitte rohkem kui 250 isikut kokku ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega. 250 isiku piirang kehtib ühe piiratud territooriumiga välispordiobjekti kohta. Rühma- ega kellaajapiirangut (vt eespool) ei kohaldata rahvusvahelisele kõrge tasemega võistlusele ning täiskasvanute Eesti meistri- ja karikavõistlusega seotud sporditegevusele, spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ja võistkondlike sportmängude esi- ja meistriliiga sportlastele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele, täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks, ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

EST RUS ENG

Autosport 2019

Unustamatu autospordiaasta 2020 on kaante vahel! Saadaval raamatukauplustes üle Eesti ja veebipoest aadressil http://makse.autosport.ee/shop

Kiirusta, raamatuid on piiratud kogus!

Üldinfo

Eesti Autospordi Liit on Eesti Autoklubi (13.10.1924-16.06.1940) ja Eesti Autoliidu (1947-1988) õigusjärglane ning nende tegevuse jätkaja. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA liige alates 11.oktoobrist 1991.a., omades FIA põhikirja art. 3.1 kohaselt Rahvusliku Autoklubi staatust. EAL on Rahvusvahelise Autoliidu FIA poolt volitatud ainupädev autospordi ja autonduse edustaja Eesti Vabariigi territooriumil.

Ralli EMV sari

veebitehas